19. 04. 2021.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za ravnopravnost polovaNovi Sad, 19. april - U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice tri skupštinska odbora. Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj trećoj po redu sednici, upoznao se sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2020. godinu. U predstavljanju izveštaja akcenat je stavljen na oblast ravnopravnosti polova. Uprkos pandemiji, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u izveštajnom periodu uspešno organizovao i održao niz on lajn konferencija u pomenutoj oblasti. Između ostalog, konferencijom je obeleženo 15 godina postojanja i rada Mreže „Život bez nasilja“ a održane su i on lajn konferencije o nasilju nad ženama u vanrednom stanju, o uspehu i postignućima uspešnih žena, kao i o reproduktivnom zdravlju muškaraca. Posetom jednoj uspešnoj preduzetnici na Čeneju, obeležen je Međunarodni dan žena na selu. U okviru Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“, uspešno su organizovana dva predavanja o nasilju nad ženama, na kojima je predavač bila prof. dr Nevena Petrušić, a među učesnicima je bio veliki broj studenata sa Novosadskog univerziteta. Takođe, u izveštajnom periodu je pokrenuto deset postupaka u slučajevima nasilja nad ženama i porodičnog nasilja i sprovedeno je istraživanje o maloletničkoj trudnoći. 

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i jednoglasno predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2019. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2020. godinu. Ukazano je da je Zavod uspešno realizovao programe poslovanja i konkurse, pri čemu je posebno istaknut “Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom”.

Odbor za privreduOdbor za privredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj drugoj sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju znaka „Najbolje iz Vojvodine“. Odbor jednoglasno prredlaže Skupštini da razmotri predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu. Budući da važeća odluka iz 2008. godine ne sadrži podsticajne već samo reputacione elemente, kao i radi usklađivanja sa potrebama različitih privrednih subjekata, preduzetnika, subjekata u oblasti turizma i drugih zainteresovanih lica i zbog bolje promocije proizvoda i usluga i manifestacija iz AP Vojvodine, prisutupilo se donošenju nove odluke. Znak „Najbolje iz Vojvodine“ je zeleno crne boje. Na njemu se nalazi istoimeni natpis na ćiriličnom pismu, kao i natpis na engleskom jeziku. Odbor za privreduOdbor za privredu je na današnjoj sednici razmotrio i jednoglasno usvojio Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2019. godinu.  

Na svojoj drugoj po redu sednici, Odbor za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine upoznao se sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2020. godinu. Odbor je na sednici razmatrao i usvojio Informaciju o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u školskoj 2020/2021. godini sa zaključcima Pokrajinske vlade. Na području AP Vojvodine ima 148 obrazovniih ustanova. Nastavno obrazovni proces se odvija na šest jezika koji su u službenoj upotrebi u AP Vojvodini. Iz informacije je konstatovano da je ostvareno blago povećanje broja upisanih učenika koji pohađaju nastavu na rusinskom jeziku, dok je kod svih drugih nastavnih jezika evidentirano smanjenje broja upisanih đaka.   

Odbor je na današnjoj sednici razmotrio i usvojio i Informaciju o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2020/2021. godini, sa zaključcima koje je donela Pokrajinska vlada. U domove učenika primljeno je 2522 učenika. Zbog aktuelne epidemiološke situacije i organizovane nastave na daljinu, učenički domovi rade sa 50 odsto popunjenosti kapaciteta a deset odsto kapaciteta u učeničkim domovima rezervisano je za osetljive grupe učenika, rečeno je na sednici.