19. 04. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Одбор за равноправност половаНови Сад, 19. април - У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице три скупштинска одбора. Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој трећој по реду седници, упознао се са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2020. годину. У представљању извештаја акценат је стављен на област равноправности полова. Упркос пандемији, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је у извештајном периоду успешно организовао и одржао низ он лајн конференција у поменутој области. Између осталог, конференцијом је обележено 15 година постојања и рада Мреже „Живот без насиља“ а одржане су и он лајн конференције о насиљу над женама у ванредном стању, о успеху и постигнућима успешних жена, као и о репродуктивном здрављу мушкараца. Посетом једној успешној предузетници на Ченеју, обележен је Међународни дан жена на селу. У оквиру Међународне кампање „16 дана активизма у борби против насиља над женама“, успешно су организована два предавања о насиљу над женама, на којима је предавач била проф. др Невена Петрушић, а међу учесницима је био велики број студената са Новосадског универзитета. Такође, у извештајном периоду је покренуто десет поступака у случајевима насиља над женама и породичног насиља и спроведено је истраживање о малолетничкој трудноћи. 

У наставку седнице, Одбор је размотрио и једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2019. годину, као и Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2020. годину. Указано је да је Завод успешно реализовао програме пословања и конкурсе, при чему је посебно истакнут “Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом”.

Одбор за привредуОдбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој другој седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака „Најбоље из Војводине“. Одбор једногласно прредлаже Скупштини да размотри предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту. Будући да важећа одлука из 2008. године не садржи подстицајне већ само репутационе елементе, као и ради усклађивања са потребама различитих привредних субјеката, предузетника, субјеката у области туризма и других заинтересованих лица и због боље промоције производа и услуга и манифестација из АП Војводине, присутупило се доношењу нове одлуке. Знак „Најбоље из Војводине“ је зелено црне боје. На њему се налази истоимени натпис на ћириличном писму, као и натпис на енглеском језику. Одбор за привредуОдбор за привреду је на данашњој седници размотрио и једногласно усвојио Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2019. годину.  

На својој другој по реду седници, Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине упознао се са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2020. годину. Одбор је на седници разматрао и усвојио Информацију о предшколском, основном и средњем образовању и васпитању деце и ученика, с посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина-националних заједница у АП Војводини у школској 2020/2021. години са закључцима Покрајинске владе. На подручју АП Војводине има 148 образовниих установа. Наставно образовни процес се одвија на шест језика који су у службеној употреби у АП Војводини. Из информације је констатовано да је остварено благо повећање броја уписаних ученика који похађају наставу на русинском језику, док је код свих других наставних језика евидентирано смањење броја уписаних ђака.   

Одбор је на данашњој седници размотрио и усвојио и Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2020/2021. години, са закључцима које је донела Покрајинска влада. У домове ученика примљено је 2522 ученика. Због актуелне епидемиолошке ситуације и организоване наставе на даљину, ученички домови раде са 50 одсто попуњености капацитета а десет одсто капацитета у ученичким домовима резервисано је за осетљиве групе ученика, речено је на седници.