19. 04. 2021.Седница Одбора за националну равноправност

У понедељак, 19. априла 2021. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 часова, биће одржана 2. седница Одбора за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2020. годину, 

2. Информација о предшколском, основном и средњем образовању и васпитању деце и ученика, с посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина-националних заједница у АП Војводини у школској 2020/2021. години са закључцима,

3. Информација о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2020/2021. години са закључцима,

4. Питања и предлози.

Молимо да извештавате