25. 03. 2021.Одржана седница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу

Odbor za EIНови Сад, 25. март - Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју шесту седницу која је била посвећена теми: Европске интеграције и регионални развој – улога и значај институционалне подршке.

Седница је иницирана и одржана у договору са Фондом „Европски послови“, како би се заједнички размотрили процеси европских интеграција, даље смернице и кораци у тој области, као и њихов утицај на регионални развој са посебним освртом на могућности јачања учешћа локалних самоуправа у програмима прекограничне сарадње. О наведеној теми, чланови Одбора су разговарали са Александром Симурдићем, директором Фонда „Европски послови“, као и са његовим сарадницима.  

Заменик председника Одбора Матија Ковач рекао је да данашња седница показује обострану спремност да се настави заједнички рад на унапређењу и промоцији политика Европске уније којој као Република Србија тежимо, посебно имајући у виду да је надлежност Одбора да интезивно прати процес европских интеграција. 

Odbor za EI„У том смислу, посебно је важно истаћи да ми као доносиоци одлука, треба да пружамо институционалну подршку и да креирамо везе и сарадњу са прекограничним регијама како би нашим институцијама и што је посебно важно, нашим локалним самоуправама, отворили веће могућности да значајније учествују у програмима који су финансирани из европских фондова,“ оценио је Ковач. 

Директор Фонда „Европски послови“ Александар Симурдић захвалио се Одбору на заједничкој сарадњи, за коју је рекао да је све интензивнија. Он је упознао Одбор са приоритетним активностима Фонда у протеклом и наредном периоду, као и са актуелностима у погледу процеса европских интеграција, реализацијом пројеката и могућностима учешћа у пројектима који су планирани за наредни период. Симурдић је указао да су новим пројектним циклусом и финансијским оквиром Европске уније који обухвата период од 2021. до 2027. године, предвиђена значајна финансијска средства, те да региони и локалне самоуправе имају кључну улогу у коришћењу тих средстава ако имају добре пројекте. 

Odbor za EIФонд је због тога посветио већу пажњу локалним самоуправама и започео је обилазак свих 45 општина у Војводини са циљем да се упозна са општинским капацитетима и да општинама пружи стручну помоћ и предложи им најбоља решења за учешће у пројектима. Између осталог, издвојио је и реализацију Пројекта реформе јавних финансија, којим ће такође бити обухваћене све војвођанске општине. Према његовим речима, области привреде, пољопривреде и производње здраве хране, заштита животне средине, здравство, образовање и култура, биће приоритетне у наредном пројектном циклусу.

Чланови Одбора су у конструктивној дискусији подржали овакав проактиван приступ у жељи да се постигну добри резултати. На крају седнице је наглашено да ће Одбор наставити континуирано да ради на јачању сарадње како са Фондом "Европски послови," тако и са свим институцијама, локалним самоуправама и релевантним субјектима у циљу праћења и пружања подршке процесу приступања Европској унији и јачању регионалних и локалних капацитета за учешће у програмима и коришћењу ЕУ фондова.