25. 02. 2021.Одржана шеста седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 25. фебруар – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју шесту седницу у актуелном скупштинском сазиву. По усвајању дневног реда, на шестој седници, дискутовало се и гласало о седамнаест тачака. 

Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Како је речено на седници, због епидемиолошке ситуације и застоја које је таква ситуација проузроковала у претходним месецима, јавила се потреба за пролонгирањем рока за задуживање што је омогућено Покрајинском скупштинском одлуком о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Након поменуте одлуке донета је и Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Том одлуком  је дефинисан износ задужења на нивоу од 700 милиона динара како би се обезбедило несметано спровођење стратешки важног „Пројекта аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош.“

Sednica Skupštine VojvodineУ наставку седнице донета је Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини. 

Дата је сагласност на Средњорочни програм заштите природних добара за период од 2021. до 2030. године и донето је више покрајинских скупштинских одлука о изради просторних планова за подручја посебне намене у АП Војводини и то: Покрајинска скупштинска одлука о доношењу просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“, Покрајинска скупштинска одлука о изради просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење ,као и Покрајинска скупштинска одлука о изради просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење.

Sednica Skupštine VojvodineСкупштина је размотрила и усвојила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и донела одговарајуће закључке. Размотрен је и усвојен Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину и донета је Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину.

У наставку заседања Скупштина је донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Одлуку о именовању члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду, Одлуку о именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду,Одлуку о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду, затим, Одлуку о престанку функције заменика председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, као и Одлуку о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.