24. 02. 2021.Одржана седница Одбора за прописе

Одбор за прописеНови Сад, 24. фебруар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој четвртој по реду седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље четири предлога покрајинских скупштинских одлука и то: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине.“ 

Одбор за прописе

На седници су утврђене правно техничке исправке у текстовима наведених предлога. Након исправке, Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.