23. 02. 2021.Održana sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci

Odbor za zdravstvoNovi Sad, 23. februar - Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj trećoj po redu sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. 

U uvodnom obrazloženju, na sednici je ukazano da su predložene izmene tehničkog karaktera, jer je usled dužeg trajanja epidemiološke situacije došlo do potrebe za određenim pomeranjem rokova u realizaciji pokrajinske skupštinske odluke.   

Odbor za zdravstvoOdbor je jednoglasno predložio Skupštini da razmotri Predlog i da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.