22. 02. 2021.Одржана седница Одбора за образовање и науку

Одбор за образовањеНови Сад, 22. фебруар - Одбор за образовање и науку на својој трећој по реду седници, разматрао је и једногласно усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини. Како је речено на седници, предлогом су на јединствен начин уређене и поједностављене процедуре у овој области. 

Одбор је на седници разматрао и подржао Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2020/2021. години са закључцима. Констатовано је да је попуњеност ученичких домова била нешто мања у односу на претходну школску годину и да је потребна добра кампања за подстицај уписа и коришћења ученичких домова, имајући у виду да су услови у већини домова задовољавајући.   

Одбор за образовањеРазмотрена је и подржана Информација о предшколском, основном и средњем образовању и васпитању деце и ученика с посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина − националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2020/2021. години са закључцима Покрајинске владе. Из информације се види да је број школа задржан, али да је настављен тренд смањења броја уписаних ђака. Узимајући у обзир наведено, председница Одбора Станислава Хрњак, оценила је да је потребно обратити посебну пажњу приликом креирања уписне политике и доношења планова и програма за упис ученика у смислу њиховог даљег усклађивања са потребама тржишта рада. „Ово је тема о којој стално мора да се разговара на свим нивоима како би смо понудили адекватне профиле и наставне програме од којих ће ђаци након школовања моћи успешно да се запосле, раде и живе од свог рада,“ казала је Станислава Хрњак.

Одбор за образовањеУ наставку седнице, Одбор је утврдио Предлог одлуке о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду, Предлог одлуке о именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду, као и Предлог одлуке о именовању члана Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе предложене одлуке.