22. 02. 2021.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Odbor za urbanizamНови Сад, 22. фебруар - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој другој по реду седници, размотрио је и једногласно усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине.“ 

Председник Одбора Миодраг Мишчевић нагласио је на седници да је реч о изузетно важном и значајном пределу у Банату о чему говори и податак да су приликом израде просторног плана од 2018. године до данас, пажљиво сагледане и узете у обзир сугестије које ће у значајној мери побољшати очување, уређење, унапређење и коришћење наведеног подручја. У том смислу, одређене су просторне целине са приоритетним очувањем природних добара и целине на којима је предвиђена изградња инфраструктуре и одговарајућих објеката који неће угрозити природна добра. Мишчевић је подсетио да је од 2016. године урађено 17 просторних планова за подручја посебне намене у АП Војводини што је похваљено од стране Одбора. Он је додао да Одбор у оквиру својих надлежности активно подржава доношење просторних планова и да се у наредном периоду очекују нови планови од којих ће један обухватити уређење Бегеја.