09. 02. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Sednice skupštinskih odbora

Нови Сад, 09. фебруар – У Скупштини АП Војводне данас су заседала два скупштинска одбора. На својој другој по реду седници у новом сазиву, чланице и чланови Одбора за пољопривреду су се упознали са Извештајем Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2019. годину. На седници је разматран Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2019. годину и Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину. Одбор је једногласно усвојио оба извештаја и предлажио Скупштини да их на својој седници размотри и усвоји.  У складу са Пословником о раду, надлежностима и делокругом рада, једногласно је донет и Годишњи програм рада Одбора за пољопривреду за 2021. годину. 

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци одржао је другу по реду седницу. Одбору је представљен Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2019. годину, са посебним освртом на делове извештаја који спадају у надлежности рада Одбора. 

То се пре свега односи на област јавног здравља где је истакнуто да се у АП Војводини сваке године доноси и спроводи читав низ посебних програма који имају за циљ унапређење јавног здравља, подршку осетљивим групама становништва и превенцију тешких и ретких обољења. Посебна пажња је посвећена и области права детета, где је наглашена потреба даљег унапређења рада на превенцији и едукацији о правима детета. У извештајном периоду, 2019. године, широм света као и у Републици Србији, низом манифестација и стручних скупова, обележено је 30. година од усвајања Конвенције УН о правима детета.  

Sednice skupštinskih odbora

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је 2019. године одржала своју посебну тематску седницу посвећену правима детета, а покрајинске посланице и посланици су у организацији Покрајинског заштитника грађана имали низ едукација, између осталог и о преавима детета, речено је на седници.      

Одбор је размотрио и усвојио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину, као и Завршни рачун тог Фонда за 2019. годину на који Скупштина даје сагласност. На седници је донет и Годишњи програм рада Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине.