08. 02. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za urbanizamНови Сад, 08. фебруар – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине одржане су седнице три скупштинска одбора. Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине на својој првој по реду седници, изабрао је Наташу Лалић за заменицу председника Одбора. На седници су размотрена и усвојена три предлога покрајинских скупштинских одлука у вези са просторним плановима подручја посебне намене у АП Војводини, и то:

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење. Наведени предлози су припремљени у складу са Законом о просторном планирању и изградњи и подзаконским актима, са циљем да се обезбеде услови за очување, уређење, коришћење и заштиту подручја посебне намене у АП Војводини.  

Размотрен је и усвојен Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни програм заштите природних добара за период од 2021. до 2030. године. На седници је разматран и прихваћен Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. годину.

Одбор је у складу са Пословником о раду и надлежностима, донео и  Годишњи програм рада Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине за 2021. годину. Председник Одбора Љубодраг Мишчевић изразио је очекивање да ће Одбор као и у претходном мандату, добро радити и да ће у сарадњи са сродним органима у оквиру својих надлежности дати пуни допринос када је у питању доношење добрих одлука у области урбанизма, просторног планирања и заштите животне средине. 

Odbor za organizaciju uprave Одбор за организацију управе и локалну самоуправу на својој другој по реду седници у новом сазиву, разматрао је и усвојио: Извештај о управљању и располагању јавном својином АП Војводине за 2019. годину. Чланице и чланови Одбора су се на седници упознали са Извештајем Покрајинског заштитника грађана- омбудсмана за 2019. Годину. Дато је позитивно мишљење на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана. Одбор је на данашњој седници донео и Годишњи програм рада Одбора за организацију управе и локалну самоуправу.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју другу по реду седницу. Одбор је утврдио истоветност текстова код 24. предлога аката на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком, о чему ће Одбор обавестити Скупштину.

У питању су: Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине,

Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи,

Sednice skupštinskih odboraПокрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Покрајинска скупштинска одлука о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Покрајинска скупштинска одлука о дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020. до 2024. године, 

Покрајинска скупштинска одлука о програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о годишњем програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Odbor za istovetnost jezikaПокрајинска скупштинска одлука о посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.