05. 02. 2021.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odboraNovi sad, 05. februar – U Skupštini AP Vojvodine danas su zasedala tri skupštinska odbora. Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju drugu po redu sednicu. Odbor se na sednici upoznao sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2019. godinu. Akcenat je stavljen na deo izveštaja koji obuhvata aktivnosti te institucije i stanje u oblasti ravnopravnosti polova. 

Pretprošlu godinu su obeležile aktivnosti Pokrajinskog ombudsmana na podršci i praćenju sprovođenja potpisanih međunarodnih konvencija, zatim, organizacija stručnih konferencija i istraživanja u vezi sa reproduktivnim zdravljem žena, sastanci sa ženskim organizacijama na području AP Vojvodine, definisanje strateških planova i rad u okviru Mreže „ Život bez nasilja“ i okrugli stolovi u okviru Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma.“

Odbor je na sednici doneo Godišnji program rada Odbora za ravnopravnost polova za 2021. godinu koji je u skladu sa Poslovnikom o radu i nadležnostima Odbora, pri čemu je uzeta u obzir i aktuelna epidemiološka situacija u zemlji.    

Sednice skupštinskih odboraSvoju prvu po redu sednicu održao je i Odbor za kulturu i javno informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Odbor je na sednici izabrao doc. dr Gorana Ivančevića za zamenika predsednika Odbora za kulturu i javno informisanje.

Članice i članovi Odbora su se upoznali sa Izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana- ombudsmana za 2019. godinu. Odbor predlaže Skupštini da obavi raspravu o Izveštaju i da se na taj način upozna sa aktivnostima i radom institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u 2019. godini. Na sednici je donet i Godišnji program rada Odbora za kulturu i javno informisanje za 2021. godinu.

Odbor za privredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrao je na svojoj prvoj sednici Milana Bearu za zamenika predsednika Odbora. Na sednici su predstavljena dva godišnja izveštaja, i to: Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godine i Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda AP Vojvodine za period od 01. Januara -31. decembra 2019. godine. U obrazloženjima i diskusiji, naglašeno je da je Turistička organizacija Vojvodine u izveštajnom periodu imala izuzetno zapažene promotivne aktivnosti, a jedna od najzapaženijih akcija bila je „Vojvođanska promo rapsodija.“ 

Sednice skupštinskih odboraKada je reč o poslovanju Garancijskog fonda istaknute su uspešno realizovane konkursne aktivnosti Fonda u pružanju garancija domaćim privrednicima, a pre svega poljoprivrednicima, s ciljem da im se omoguće uslovi za dobijanje povoljnijih kredita za poslovanje. Odbor je podržao oba izveštaja i predlaže Skupštini da ih razmotri i usvoji.  

Donet je Godišnji plan rada Odbora koji je definisan na osnovu Poslovnika o radu i nadležnosti Odbora, a jedna od planiranih aktivnosti jeste i održavanje sednica Odbora van sedišta Skupštine i upoznavanje sa privrednim aktuelnostima na terenu.  

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.