04. 02. 2021.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 04. februar – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine održane su sednice četiri skupštinska odbora. Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti pokrajine, na svojoj prvoj sednici, izabrao je Nenada Borovića za zamenika predsednika Odbora.

Na sednici je donet Godišnji program rada Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti pokrajine. Između ostalog, Odbor prati i podstiče aktivnosti koje se odnose na donošenje zakona kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja. Takođe, Odbor objedinjuje i predloge nadležnih odbora Skupštine za donošenje ili izmenu republičkih zakona i sarađuje sa nadležnim odborima Narodne skupštine. U tom smislu, na prvoj sednici je pokrenuta inicijativa od strane predsednika i članova Odbora da se u narednom periodu sagledaju mogućnosti i smernice saradnje sa radnim telima Narodne skupštine.   

Na svojoj prvoj sednici, Odbor za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrao je Jelenu Jovanović za zamenicu predsednika Odbora. Članice i članovi Odbora su se na sednici upoznali sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2019. godinu. Pokrajinski ombudsman redovno podnosi Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine svoj izveštaj o radu za prethodnu godinu. Izveštaj se ne usvaja, a Skupština se razmatranjem tog dokumenta na sednici bliže upoznaje sa radom i aktivnostima Pokrajinskog ombudsmana.  

Sednice skupštinskih odboraU izveštaju se navode detaljni podaci o aktivnostima institucije ombudsmana u prethodnoj godini, o broju i strukturi pritužbi, o uočenim nedostacima kao i preporuke za njihovo otklanjanje. Pored opšteg dela, Izveštaj sadrži i posebne delove koji se odnose na oblast prava nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina, prava deteta i prava po osnovu ravnopravnosti polova. Odbor je u razmatranju pomenutog izveštaja akcenat stavio na deo koji se tiče ostvarivanja prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, te je ocenjeno da je izveštaj kao i prethodnih godina, dobar i sveobuhvatan. 

Na sednici je razmotrena i prihvaćena Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u školskoj 2019/2020. godini sa zaključcima.  Razmotrena je i usvojena i Informacija o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u školskoj 2019/2020. godini, sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina sa zaključcima. Odbor za nacionalnu ravnopravnost je na dananjoj sednici doneo i Godišnji program rada za 2021. godinu.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj prvoj po redu sednici, izabrao Miroslava Rodića za zamenika predsednika tog Odbora. Na sednici je razmotren i usvojen Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2019. godinu. Članicama i članovima Odbora, Izveštaj je predstavio dr Daniel Župić, direktor  Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta. Brojnim aktivnostima, projektima i stručnim radom Zavoda, u prethodnom periodu pružen je veliki doprinos razvoju i unapređenju sporta kao i stvaranju boljih uslova za rad u oblasti sporta. Jedan od najznačajnijih projekata odnosio se na sportsko testiranje i sistematske preglede dece osnovnoškolskog uzrasta, rečeno je između ostalog na sednici. U nastavku zasedanja, donet je Godišnji program rada Odbora za omladinu i sport za 2021. godinu. 

Sednice skupštinskih odboraOdbor za predstavke i predloge Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju prvu sednicu. Odbor je na početku sednice izabrao Natašu Zlatković za zamenicu predsednika Odbora za predstavke i predloge. Članice i članovi Odbora su se na sednici upoznali sa predstavkama i predlozima građana upućenih ovom Odboru, a nakon toga i sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2019. godinu. Na današnjoj sednici je donet i Godišnji program rada Odbora za predstavke i predloge za 2021. godinu.

 

 

 

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.