04. 02. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 04. фебруар – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине одржане су седнице четири скупштинска одбора. Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности покрајине, на својој првој седници, изабрао је Ненада Боровића за заменика председника Одбора.

На седници је донет Годишњи програм рада Одбора за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности покрајине. Између осталог, Одбор прати и подстиче активности које се односе на доношење закона којима се уређују питања од покрајинског значаја. Такође, Одбор обједињује и предлоге надлежних одбора Скупштине за доношење или измену републичких закона и сарађује са надлежним одборима Народне скупштине. У том смислу, на првој седници је покренута иницијатива од стране председника и чланова Одбора да се у наредном периоду сагледају могућности и смернице сарадње са радним телима Народне скупштине.   

На својој првој седници, Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрао је Јелену Јовановић за заменицу председника Одбора. Чланице и чланови Одбора су се на седници упознали са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2019. годину. Покрајински омбудсман редовно подноси Скупштини Аутономне покрајине Војводине свој извештај о раду за претходну годину. Извештај се не усваја, а Скупштина се разматрањем тог документа на седници ближе упознаје са радом и активностима Покрајинског омбудсмана.  

Седнице скупштинских одбораУ извештају се наводе детаљни подаци о активностима институције омбудсмана у претходној години, о броју и структури притужби, о уоченим недостацима као и препоруке за њихово отклањање. Поред општег дела, Извештај садржи и посебне делове који се односе на област права националних заједница – националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова. Одбор је у разматрању поменутог извештаја акценат ставио на део који се тиче остваривања права националних мањина - националних заједница, те је оцењено да је извештај као и претходних година, добар и свеобухватан. 

На седници је размотрена и прихваћена Информација о предшколском, основном и средњем образовању и васпитању деце и ученика, с посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина-националних заједница у АП Војводини у школској 2019/2020. години са закључцима.  Размотрена је и усвојена и Информација о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2019/2020. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима. Одбор за националну равноправност је на данањој седници донео и Годишњи програм рада за 2021. годину.

Седнице скупштинских одбораОдбор за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој првој по реду седници, изабрао Мирослава Родића за заменика председника тог Одбора. На седници је размотрен и усвојен Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019. годину. Чланицама и члановима Одбора, Извештај је представио др Даниел Жупић, директор  Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. Бројним активностима, пројектима и стручним радом Завода, у претходном периоду пружен је велики допринос развоју и унапређењу спорта као и стварању бољих услова за рад у области спорта. Један од најзначајнијих пројеката односио се на спортско тестирање и систематске прегледе деце основношколског узраста, речено је између осталог на седници. У наставку заседања, донет је Годишњи програм рада Одбора за омладину и спорт за 2021. годину. 

Sednice skupštinskih odboraОдбор за представке и предлоге Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју прву седницу. Одбор је на почетку седнице изабрао Наташу Златковић за заменицу председника Одбора за представке и предлоге. Чланице и чланови Одбора су се на седници упознали са представкама и предлозима грађана упућених овом Одбору, а након тога и са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2019. годину. На данашњој седници је донет и Годишњи програм рада Одбора за представке и предлоге за 2021. годину.