15. 01. 2021.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Odbor za istovetnostНови Сад, 15. јануар - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју прву седницу. Одбор је једногласно изабрао Александра Фаркаша за заменика председника Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби. На својој првој седници, Одбор је донео и Закључак о образовању Пододбора за језике националних заједница који су поред српског језика и ћириличког писма, у равноправној службеној употреби: мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма. Пододбори припремају текстове за утврђивање истоветности прописа које доноси Скупштина АП Војводине, на језицима који су у службеној употреби истовремено са српским језиком.

• Пододбор за мађарски језик чине:

-Едита Андрић,

-Катинка Беретка,

-Александар Фаркаш,

-Иштван Добо,

-Александар Бубало.

 

Odbor za istovetnost

• Пододбор за словачки језик чине:

-Мариа Поптешин,

-Светлуша Хлавач,

-Јан Бртка,

-Борислав Антонић,

-Дејан Панић.

 

• Пододбор за хрватски језик:

-Марија Ловрић,

-Горан Крнчевић,

-Борислав Антонић,

-Александар Оџић,

-Ладислав Томић.

 

• Пододбор за румунски језик чине:

-др Вирђинија Поповић,

-др Маринике Мозор,

-Александар Бубало,

-Илија Маравић,

-Александар Фаркаш.

 

• Пододбор за русински језик:

-Љубомир Сопка,

-Софија Николајевић,

-Илија Маравић,

-Саша Левнајић,

-Александар Зиројевић.