29. 12. 2020.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Damir ZobenicaNovi Sad, 29. decembar - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, na svojoj trećoj po redu sednici, usvojio je inicijativu za obrazovanje Grupe prijateljstva u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine za unapređenje odnosa saradnje sa Republikom Srpskom. 

Inicijativu je Odboru podnela Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ u Skupštini AP Vojvodine. U obrazloženju inicijative, Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, član Odbora i navedene poslaničke grupe, istakao je da je saradnja sa Republikom Srpskom u prethodnom skupštinskom sazivu bila izuzetna i da se ostvarila na svim nivoima i u svim oblastima od zajedničkog interesa, na obostrano zadovoljstvo.

„Očuvanje, negovanje i dalje unapređenje i produbljivanje saradnje sa Republikom Srpskom i njenim institucijama, organizacijama i udruženjima, za nas predstavlja prioritet i u ovom sazivu pokrajinskog parlamenta,“ kazao je potpredsednik Zobenica i najavio da će svi poslanici, članovi Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ u Skupštini AP Vojvodine biti i članovi skupštinske Grupe prijateljstva za unapređenje odnosa saradnje sa Republikom Srpskom.

Odbor za EIOdbor je u vezi sa inicijativom doneo sledeće zaključke:

•Usvaja se Inicijativa Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ za obrazovanje Grupe prijateljstva u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine za unapređenje odnosa saradnje sa Republikom Srpskom;

•Pozivaju se poslaničke grupe u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa da do 4. januara 2021. godine, dostave Odboru spisak poslanika koji žele da budu članovi Grupe prijateljstva u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine za unapređenje odnosa saradnje sa Republikom Srpskom.

Odbor za EI

U nastavku sednice, Odbor je prihvatio i inicijativu direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine da predstavnici Fonda prisustvuju sednicama Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju u cilju obezbeđivanja efikasnije saradnje Skupštine i Odbora sa Fondom.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.