16. 12. 2020.Извештај са седница скупштинских одбора

Нови Сад, 16. децембар – У Скупштини АП Војводине данас су одржане седнице Одбора за финансије, Одбора за пољопривреду и Одбора за прописе.

Чланови Одбора за финансије разматрали су данас Предлог покрајинске скупштинске Одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, којим се обим покрајинског буџета утврђује у висини од 75,2 милијарде динара. Фискални дефицит пројектован је у износу од 2,4 милијарде динара, односно 3,4 одсто укупних прихода. Пројектовани буџет за 2021. годину показује да су приоритети економска и развојна политика, заштита животне средине, култура и информисање, пољопривреда и рурални развој, као и здравство. Предлогом буџета за наредну годину за капитална улагања предвиђа се 15,1 милијарда динара. Овај Предлог образложила је покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић. Одбор је разматрао и следеће предлоге скупштинских одлука:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

4.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

5.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

6.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;

7.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;

8.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020 - 2024. године;

9.Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

10.Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о годишњем програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

11.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

12.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

13.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

14.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

15.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

16.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

17.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

18.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

19.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

20.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

Након разматрања и усвајања ових предлога, исти ће бити упућени Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Чланови Одбора за пољопривреду једногласно су данас изабрали за потпредседника овог скупштинског радног тела покрајинску посланицу Еву Дубац. Такође, на седници је разматрано више предлога скупштинских одлука у вези са програмима коришћења средстава из буџетског фонда за пољопривредне области, као и за пружање подршке и унапређење пољопривредне производње.

Предлози који су се разматрали су:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину

4.Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години

5.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години

6.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020 - 2024. године

7.Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

8.Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о годишњем програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

Седници Одбора присуствовао је и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић, а након разматрања, наведени предлози су усвојени, а Одбор за пољопривреду ће их упутити Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

 

На седници Одбора за прописе, чланови Одбора разматрали су:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи;

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

4.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

5.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

6.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

7.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

8.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;

9.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;

10.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020-2024. године;

11.Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

12.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

13.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

14.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

15.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

16.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

17.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

18.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

19.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

20.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

21.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

22.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину

Након разматрања, чланови Одбора за прописе мишљења су да су наведени предлози у складу са Статутом АП Војводине и правним системом, те ће исти бити прослеђени Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење. Седници Одбора присуствовала је и покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић која је члановима Одбора образложила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.