15. 12. 2020.Одржане седнице скупштинских одбора

Нови Сад, 15. децембар – У Скупштини АП Војводине, данас су одржане седнице Одбора за организацију управе и локалну самоуправу, Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, као и Одбора за образовање и науку.

На седници Одбора за образовање и науку, чланови одбора изабрали су за потпредседника овог скупштинског радног тела покрајинског посланика др Данијела Бабића. Одбор је утврдио и Предлог одлуке о престанку функције директора Педагошког завода Војводине и Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине. За новог директора Педагошког завода Војводине предложен је Јанош Пушкаш, а Одбор ће ове предлоге упутити Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Чланови Одбора за организацију управе и локалну самоуправу разматрали су Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи. Покрајинска влада утврдила је Предлог ове одлуке и упутила га Скупштини АП Војводине. Како је образложила помоћница покрајинског секретара за образовање, пропису, управу и националне мањине – националне заједнице, Тијана Павлов, реч је о техничкој измени у циљу прецизнијег и организованијег рада покрајинске управе. Након усвајања овог предлога, Одбор ће упутити Скупштини предложени текст на разматрање и доношење.На истој седници разматран је и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Како је нагласила Валентина Војиновић, директорица Службе за уптављање људским ресурсима, законска обавеза приликом доношења буџета јесте усаглашавање кадровског плана са истим. Стога су чланови Одбора усвојили овај Предлог, а исти ће бити упућен Скупштини на разматрање и доношење.Такође, чланови Одбора за организацију управе и локалну самоуправу данас су једногласно изабрали потпредседника овог Одбора, а на то место изабран је покрајински посланик и потпредседник Скупштине АП Војводине Дејан Чапо.

На седници Одбора здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, чланови Одбора разматрали су Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, који је образложила помоћница секретара за за социјалну политику демографију и равноправност полова Светлана Селаковић.Како је наглашено, у циљу остаривања услова за ефикаснији и сврсисходнији рад Фонда, овом скупштинском одлуком, Фонд, поред досадашњих, реализоваће и активности које ће јачати привредно повезивање и сарадњу АП Војводине са организацијама, фондацијама, институцијама и локалним заједницама Срба у региону. Одбор ће овај Предлог упутити Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.Одбор је на данашњој седници разматрао и усвојио више предлога покрајинских скупштинских одлука које се односе на програме из области здравства, а за чију реализацију су предвиђена средства у Предлогу буџета за 2021. годину. Девет програма из облсти здравствене заштите и један из области јавног здравља образложила је заменица покрајинског секретара за здравство др. Оливера Иванов.  Скупштини АП Војводине Одбор ће упутити на разматрање и доношење следеће предлоге:

 

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

4.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

5.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

6.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

7.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

8.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

9.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

10.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

Чланови Одбора су на данашњој седници изабрали покрајинску посланицу Наду Шево за заменика председника овог Одбора.