14. 12. 2020.Održana sednica Odbora za međuregionalnu saradnju i evropske integracije

Novi Sad, 14. decembar – Na današnjoj sednici Odbora za međuregionalnu saradnju i evropske integracije, članovi Odbora  usvojili su predlog kandidata za člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Za člana delegacije predložena je pokrajinska poslanica Aleksandra Maletić, dok je za zamenika člana predložen pokrajinski poslanik Matija Kovač. Ovaj Predlog biće upućen Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Na osnovu člana 73. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju predlaže Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine predstavnike AP Vojvodine u delegaciji Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Na osnovu dopisa Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a u skladu sa pravilima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i proceduri imenovanja delegacije Republike Srbije, Skupština AP Vojvodine utvrđuje Predlog za jednog člana i jednog zamenika člana delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.