30. 11. 2020.Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova

Novi Sad, 30. novembra – Članovi odbora za ravnospravnost polova Skupštine AP Vojvodine održali su danas prvu sednicu u ovom sazivu na kojoj je za zamenicu predsednice Odbora većinom glasova izabrana pokrajinska poslanica Milica Božić, a potom se razgovaralo o Kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Predsednica Odbora za ravnopravnost polova Latinka Vasiljković istakla je da,  prema podacima Pokrajinskog zaštitnika građana koji prikuplja podatke o nasilju u porodici na teritoriji AP Vojvodine, u 2019. godini evidentirano je ukupno 6.046 slučajeva nasilja u porodici. Ona je dodala je da se podaci o broju žrtava različitog pola i uzrasta ne menjaju, kao i svih ranijih godina - žene čine oko 74 odsto ukupnog broja žrtava, a da su  počinioci u oko 86 do 89 odsto slučajeva muškarci, te da je od ukupno evidentiranih broja žrtava nasilja u porodici, nasilje je u 67 odsto slučajeva izvršeno u partnerskom odnosu i to prema ženama.

„Zato je bitno da nadležne institucije, i svi mi koji smo na pozicijama donosilaca odluka svojim delovanjem,  preuzmemo odgovornost, da reagujemo, da zaštitimo žene i sprečimo nasilje nad ženama, jer se sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici ne može odgoditi ili pauzirati“, rekla je Vasiljković.

Članovi Odbora doneli su i zaključke koji se u vezi sa koracima koje bi trebalo preduzeti u ovoj oblasti:

1.Kontinuirano raditi na uspostavljanju nulte tolerancije na nasilje prema ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

2.Zalagati se kreiranje i sprovođenje projekata koji treba da unaprede odgovor društva na problem koje izaziva nasilje u porodici, odnosno zaštitu svih onih koji su preživeli nasilje u porodici. 

3.Kontinuirano raditi na unapređenju multisektorske saradnje institucija da prepoznaju nasilje, pravovremeno reaguju i poštuju utvrđene procedure u postupanju u skladu sa nadležnostima, jer je to od suštinskog značaja za uspešno suočavanje sa nasiljem nad ženama i u porodici. 

4.Kontinurano raditi na uspostavljanju (i osnaživanju) saradnje sa  lokalnim/pokrajinskim/republičkim mehanizama za rodnu ravnopravnost,  sa organizacijama civilnog društva i sa medijima u cilju postizanja sistemskih preduslova za sprovođenje politika jednakih mogućnosti. 

5.Kontinurano raditi na promociji i unapređenju primene principa rodne ravnopravnosti sa ciljem borbe protiv rodnih stereotipa i predrasuda i zagovarati donošenje i sprovođenje programa za unapređenje položaja žena.