13. 11. 2020.Одржана 4. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine Vojvodine

Нови Сад, 13. новембар – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 4. седницу у новом скупштинском сазиву. На седници су изабрани заменици покрајинских секретара у Покрајинској влади. Кандидате за заменике предложила је Покрајинска влада, а Предлог је на седници образложио Игор Мировић, председник Покрајинске владе. Изабрано је укупно 12 заменика покрајинских секретара: 

Роберт Отот за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

Милан Ковачевић, за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице;

Горан Каурић, за заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;

Др Оливера Иванов,  за заменицу покрајинског секретара за здравство;

Армин Фаркаш, за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;

Ištvan Pastor i Damir Zobenica

Александра Радак, за заменицу покрајинског секретара за финансије;

Радивој Парошки, за заменика покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

Душан Шпановић, за заменика покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;

Доц. др. Мирка Лукић – Шаркановић, за заменицу покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност;

Др Зоран Тасић, за заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

Татјана Јечменица – Јевтић, за заменицу покрајинског секретара за спорт и омладину;

Тот Палимир, за заменика покрајинског секретара за привреду и туризам.  

Након избора, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, честитао је новим заменицима покрајинских секретара на избору и пожелео им успешан рад.  

Smiljka JovanovićУ наставку, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

У образложењу Завршног рачуна покрајинског буџета за 2019. годину, ресорна покрајинска секретарка Смиљка Јовановић, казала је да је извршење буџета у прошлој години било на изузетно високом нивоу и да представља најбоље извршење у последње четири године. 

Укупни буџетски приходи, примања и пренета неутрошена средства у 2019. износили су 74.573.860.285,61 динара, а укупни буџетски расходи и издаци су износили 71.375.070.865,85 динара. Државна ревизорска институција дала је позитивно мишљење на Завршни рачун покрајинског буџета за 2019. годину, речено је на седници. У конструктивној дискусији о Завршном рачуну покрајинског буџета са извештајем, учествовао је велики број покрајинских посланица и посланика. 

Sednica Skupštine VojvodineНа данашњој седници, Скупштина АП Војводине размотрила је и усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар - јун 2020. године и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар - септембар 2020. године.

Извештаји су сачињени и достављени Скупштини на разматрање у складу са Законом о буџетском систему Републике Србије. На седници је донета и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. 

За земеника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине именован је Борис Бајић, дипломирани правник - мастер из Новог Сада.