13. 11. 2020.Održana 4. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine Vojvodine

Novi Sad, 13. novembar – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 4. sednicu u novom skupštinskom sazivu. Na sednici su izabrani zamenici pokrajinskih sekretara u Pokrajinskoj vladi. Kandidate za zamenike predložila je Pokrajinska vlada, a Predlog je na sednici obrazložio Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade. Izabrano je ukupno 12 zamenika pokrajinskih sekretara: 

Robert Otot za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;

Milan Kovačević, za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;

Goran Kaurić, za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama;

Dr Olivera Ivanov,  za zamenicu pokrajinskog sekretara za zdravstvo;

Armin Farkaš, za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;

Ištvan Pastor i Damir Zobenica

Aleksandra Radak, za zamenicu pokrajinskog sekretara za finansije;

Radivoj Paroški, za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;

Dušan Španović, za zamenika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine;

Doc. dr. Mirka Lukić – Šarkanović, za zamenicu pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;

Dr Zoran Tasić, za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;

Tatjana Ječmenica – Jevtić, za zamenicu pokrajinskog sekretara za sport i omladinu;

Tot Palimir, za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam.  

Nakon izbora, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, čestitao je novim zamenicima pokrajinskih sekretara na izboru i poželeo im uspešan rad.  

Smiljka JovanovićU nastavku, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

U obrazloženju Završnog računa pokrajinskog budžeta za 2019. godinu, resorna pokrajinska sekretarka Smiljka Jovanović, kazala je da je izvršenje budžeta u prošloj godini bilo na izuzetno visokom nivou i da predstavlja najbolje izvršenje u poslednje četiri godine. 

Ukupni budžetski prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva u 2019. iznosili su 74.573.860.285,61 dinara, a ukupni budžetski rashodi i izdaci su iznosili 71.375.070.865,85 dinara. Državna revizorska institucija dala je pozitivno mišljenje na Završni račun pokrajinskog budžeta za 2019. godinu, rečeno je na sednici. U konstruktivnoj diskusiji o Završnom računu pokrajinskog budžeta sa izveštajem, učestvovao je veliki broj pokrajinskih poslanica i poslanika. 

Sednica Skupštine VojvodineNa današnjoj sednici, Skupština AP Vojvodine razmotrila je i usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu u periodu januar - jun 2020. godine i Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu u periodu januar - septembar 2020. godine.

Izveštaji su sačinjeni i dostavljeni Skupštini na razmatranje u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije. Na sednici je doneta i Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. 

Za zemenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine imenovan je Boris Bajić, diplomirani pravnik - master iz Novog Sada.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.