12. 11. 2020.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Odbor za budžet i finansijeNovi Sad, 12. novembar – U Skupštini AP Vojvodine danas su održane sednice tri skupštinska odbora.

Odbor za budžet i finansije, na svojoj prvoj sednici u novom skupštinskom sazivu, izabrao je Aleksandru Đanković za zamenicu predsednika Odbora. Odbor je razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

U uvodnim izlaganjima, članice i članovi Odbora upoznati su sa najbitnijim elementima izvršenja budžeta. Naglašeno je da su ukupni prihodi ostvareni na nivou od čak 99,23 posto, a ukupni rashodi na nivou od 95,71 odsto. U diskusiji je ocenjeno da je prošlogodišnji budžet bio dobro i racionalno planiran i realizovan, što se između ostalog moglo videti iz podataka da je izvršenje budžeta bilo na visokom nivou.

Ukazano je da je ostvarena dobra realizacija budžetskih sredstava u pogledu kapitalnih investicija, ulaganja u zdravstveni sistem i kroz podršku socijalnoj zaštiti u Pokrajini, kao i da je dobro što je takav trend nastavnjen i ove godine. Nakon razmatranja i usvajanja, 

Odbor za budžet i finansije

Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedeni predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

U nastavku zasedanja, Odbor za budžet i finansije razmotrio je i prihvatio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu u periodu januar-jun 2020. godine, kao i Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu u periodu januar-septembar 2020. godine. Izveštaji su sačinjeni i dostavljeni Skupštini na razmatranje u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije. Na sednici je razmotren i usvojen i Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. 

Odbor za propiseOdbor za propise, na svojoj prvoj sednici, iazbrao je Karolja Kovača za zamenika predsednika tog odbora. Sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom, Odbor je razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, kao i Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su navedeni predlozi u saglasnosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje.

Odbor za evropske integracijeOdbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, na svojoj prvoj sednici, izabrao je Matiju Kovača za zamenika predsednika tog odbora.

 

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.