29. 10. 2020.Održana druga sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Ištvan Pastor Novi Sad, 29. oktobar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas drugu po redu sednicu u novom skupštinskom sazivu. Sednicom je predsedavao Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine. 

Po usvajanju dnevnog reda, Skupština je donela Odluku o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata, sagledavanje stanja u određenim oblastima i vršenje drugih poslova, obrazovano je ukupno 19 odbora, kao stalnih skupštinskih radnih tela.  Sastavi odbora određeni su Poslovnikom o radu Skupštine AP Vojvodine. Svaki odbor ima predsednika i 10 članova. 

Za predsednike odbora izabrani su:

Ištvan Pastor,Odbor za pitanja ustavno – pravnog položaja Pokrajine;

Laslo Čikoš, Odbor za nacionalnu ravnopravnost;

Vladislav Živanović, Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine;

Saša Levnajić, Odbor za propise;

Željka Milošević, Odbor za privredu;

Milan Garašević, Odbor za poljoprivredu;

Ljubodrag Miščević, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine;

Predrag Ginculj, Odbor za budžet i finansije;

Stanislava Hrnjak, Odbor za obrazovanje i nauku;

Uroš Bajić, Odbor za omladinu i sport;

Dr Goran Latković, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku; 

rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci;

Milan Subotin, Odbor za kulturu i javno informisanje;

Dejana Krsmanović, Odbor za predstavke i predloge;

Nika Petrović, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu;

Borislav Antonić, Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi;

Aleksandar Đedovac, Odbor za bezbednost;

Nenad Čanak, Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju;

Latinka Vasiljković, Odbor za ravnopravnost polova.

Sednica Skupštine VojvodinePodsetimo, na prvoj sednici pokrajinske Skupštine održanoj 31. jula ove godine izabrani su predsednik i članovi Odbora za administrativna i mandatna pitanja. Za predsednika tog odbora izabran je Milan Vlaisavljević.