29. 10. 2020.Одржана друга седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Ištvan Pastor Нови Сад, 29. октобар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас другу по реду седницу у новом скупштинском сазиву. Седницом је председавао Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине. 

По усвајању дневног реда, Скупштина је донела Одлуку о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката, сагледавање стања у одређеним областима и вршење других послова, образовано је укупно 19 одбора, као сталних скупштинских радних тела.  Састави одбора одређени су Пословником о раду Скупштине АП Војводине. Сваки одбор има председника и 10 чланова. 

За председнике одбора изабрани су:

Иштван Пастор,Одбор за питања уставно – правног положаја Покрајине;

Ласло Чикош, Одбор за националну равноправност;

Владислав Живановић, Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине;

Саша Левнајић, Одбор за прописе;

Жељка Милошевић, Одбор за привреду;

Милан Гарашевић, Одбор за пољопривреду;

Љубодраг Мишчевић, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине;

Предраг Гинцуљ, Одбор за буџет и финансије;

Станислава Хрњак, Одбор за образовање и науку;

Урош Бајић, Одбор за омладину и спорт;

Др Горан Латковић, Одбор за здравство, социјалну политику; 

рад, демографску политику и друштвену бригу о деци;

Милан Суботин, Одбор за културу и јавно информисање;

Дејана Крсмановић, Одбор за представке и предлоге;

Ника Петровић, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу;

Борислав Антонић, Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби;

Александар Ђедовац, Одбор за безбедност;

Ненад Чанак, Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу;

Латинка Васиљковић, Одбор за равноправност полова.

Sednica Skupštine VojvodineПодсетимо, на првој седници покрајинске Скупштине одржаној 31. јула ове године изабрани су председник и чланови Одбора за административна и мандатнa питања. За председника тог одбора изабран је Милан Влаисављевић.