07. 05. 2020.Održana 38. sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine VojvodineNovi Sad, 7. maj – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 38. sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Iznos rebalansiranog budžeta je 73,6 milijardi dinara, što je za 4,2 milijarde manje u odnosu na prvobitno utvrđen budžet.

Na sednici je navedeno da je zbog okolnosti izazvanih zaraznom bolešću kovid 19, Pokrajinska vlada najpre utvrdila mere privremene obustave izvršenja budžeta, nakon čega je u zakonski predviđenom roku, predložila rebalans budžeta sa planom rashoda usklađenim sa okolnostima koje su dovele do revidiranja prihoda Pokrajine na nižem nivou.

U strukturi rebalansiranog budžeta, najveće smanjenje proističe iz ustupljenih poreskih prihoda, i to u iznosu od 3,5 milijardi dinara. Predviđeno je da se taj novac prelije kao olakšica ili odlaganje plaćanja obaveza privrednim i drugim subjektima koji u ovom periodu trpe štetne posledice krize. Time pokrajinski budžet učestvuje u ekonomskoj politici Vlade Republike Srbije, navedeno je na sednici.

Sednica Skupštine VojvodineDalje, donacije, transferi i pomoć smanjeni su za 577,3 miliona dinara, a u ovoj grupi je najznačajnije smanjenje transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije. Rebalasom budžeta nisu umanjivani rashodi za zdravstvo i zadržan je kontinuitet u realizaciji mera demografske politike. Uz racionalizaciju tekućih rashoda i redefinisanje prioriteta, rebalansom je obezbeđeno finansiranje najvažnijih investicionih ulaganja, kao što su protivgradna zaštita, Kamenica 3, prečistači otpadnih voda u Malom Iđošu i Bačkoj Topoli i drugi investicioni projekti.

U cilju usklađivanja sa rebalansom, donete su i odgovarajuće odluke u vezi sa izmenama u postojećim godišnjim progrmima, planovima i merama podrške u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U tom smislu, Skupština je donela: Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, 

Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, 

Sednica Skupštine VojvodinePokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, 

Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i 

Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. 

U cilju podizanja zdravstveno bezbednosnih uslova za nesmetano sprovođenje predstojećih izbornih radnji u uslovima pojačanih mera zaštite od epidemije, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.