05. 05. 2020.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 5. мај - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 34. седницу. Одбор је разматрао и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Aутономне покрајине војводине за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, kao и

Odbor za poljoprivreduПредлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри поменуте предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Измене су предложене у циљу усклађивања са предложеном покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину, којом се предвиђа износ ребалансираног буџета у висини од 73,6 милијарди динара, што је за 4,2 милијарде мање у односу на актуелни буџет.

Имајући у виду актуелне околности, уз рационализацију текућих расхода и редефинисање приоритета, предложеним ребалансом ће се обезбедити финансирање најважнијих инвестиционих улагања. Када је реч о наставку мера подршке у области пољопривреде и њених сродних делатности, планираним ребалансом обухваћене су и додатне измене у постојећим годишњим програмима, плановима и мерама подршке у области пољопривреде, водопривреде и шумарства, речено је у образложењу наведених предлога на седници.