02. 03. 2020.Одржана 37. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 2. март - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју  37. седницу. Већином гласова покрајинских посланица и посланика, Скупштина је донела аутентично тумачење одредбе члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине,(„Службени лист АПВ“, број:23/14 и 12/20).

Разлог за доношење овог аутентичног тумачења је да се правилном применом одредбе члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине омогући адекватна заступљеност политичких странака, њихових коалиција и група грађана у Скупштини АП Војводине. Одредба члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине гласи:

 

Sednica Skupštine Vojvodine„Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и када су добиле мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су гласали, при чему се приликом расподеле мандата применом система највећег количника, количници свих изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35%.“

Ову одредбу треба разумети тако да се правило по којем се количници изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35% односи само на листе политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина које су добиле мање од 3% гласова.

Количници изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина које су добиле више од 3% гласова учествују у расподели мандата неувећани, појашњено је у образложењу аутентичног тумачења. 

Sednica Skupštine Vojvodine

Након доношења у покрајинској Скупштини, аутентично тумачење биће објављено у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.