20. 02. 2020.Информација са седница скупштинких одбора

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 20. фебруар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 30. седницу. Одбор је размотрио и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Одбор предлаже Скупштини Аутономне покрајине Војводине да размотри наведени предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Укупна средства распоређена предложеним ребалансом буџета износе 77.792.768.480,39 динара и повећана су за 450.000.000,00 динара, или за 0,58% у односу на обим буџета који је утврђен почетном Покрајинском скупштинском одлуком у висини од 77.342.760.480,39 динара. Укупно повећање обима буџета у износу од 450 милиона динара, планирано је искључиво из пренетих средстава из ранијих година, речено је на седници. Укупан фискални дефицит утврђен је у висини од 5,42% укупних прихода и у складу је са фискалним правилима по којима тај износ не може бити већи од 10% прихода. Ребаланс буџета за 2020. годину који је предложен одмах на почетку године, сачињен је искључиво са једним разлогом, а то је укључивање пренетих средстава за која се истеком буџетске 2019. године показало да су већа од пројектованих приликом израде буџета. Из повећаног обима, предложено је повећање средстава текуће буџетске резерве, имајући у виду чињеницу да је почетни буџет структуиран тако да је текућа буџетска резерва постављена ниско, а након што су креирани обими средстава за све друге јавне политике. Низак почетни ниво интервенцијских средстава, релативно висока употреба истих у првим данима ове године и потреба да се обезбеди оптималан ниво флексибилности буџета до краја године, определили су предлагање овог ребаланса, појашњено је у образложењу Предлога покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, на данашњој седници Одбора за буџет и финансије.

Odbor za upravu i lokalnu samoupravuНа данашњој седници, Одбор за буџет и финансије је размотрио и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода и предлаже Скупштини Аутономне покрајине Војводине да размотри овај предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку и предложеном тексту. Циљ ове покрајинске скупштинске одлуке јесте да се обезбеде неопходна средства за финансирање изградње објекта „Каменица 3“ са ПЕТ центром и за увођење система аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског центра „Фрушка гора“.

Одбор за буџет и финансије размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период од 2021. до 2035. године. Регионални просторни план даће решења за дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора АП Војводине у складу са новим Републичким просторним планом. Упоредо са израдом Регионалног просторног плана биће израђена и стратешка процена његовог утицаја на животну средину. За реализацију ове одлуке планирана су средства у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, у оквиру Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у износу од 14.315.942,50 динара. Зa завршетак израде Регионалног просторног плана у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, планираће се средства у износу од 53.184.057,50 динара у оквиру обима средстава утврђених Упутством за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, речено је у обрзложењу предлога на анашњој седници Одбора за буџет и финансије.

Odbor za budžet i finansijeОдбор за организацију управе и локалну самоуправу одржао је своју 18. седницу. Одбор је размотрио и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине. Измене и допуна наведене покрајинске скупштинске одлуке, предложени су у циљу усклађивања изборног законодавства на свим нивоима у Републици Србији, након доношења Закона о изменама Закона о избору народних посланика и Закона о изменама и допуни Закона о локалним изборима. Одбор је на седници дао позитивно мишљење на Правилник о унутрашњој оранизацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. Са наведеним актом, чланице и чланове Одбора упознао је Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић.