19. 02. 2020.Информација са седница скупштинких одбора

Odbor za nauku i obrazovanjeНови Сад, 19. фебруар - У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице пет скупштинских одбора. Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 21. седницу. Одбор је размотрио и једногласно прихватио Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2019/2020. години са закључцима Покрајинске владе. За смештај у домове ученика средњих школа у АП Војводини конкурисало је 2.992 ученика, а примљено је 2.616. За пријем у домове ученика за децу са сметњама у развоју примљено је 176 ђака, односно сви који су конкурисли. 

За трајније решење питања подизања квалитета ученичког стандарда на подручју АП Војводине неопходно је проширити капацитете постојећих домова. Ресорни покрајински секретаријат је за наредни период предвидео одговарајуће мере у циљу обезбеђивања услова за наставак активности на проширењу смештајних капацитета у ученичким домовима, речено је између осталог у образложењу предлога и у дискусији на седници. Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на данашњој седници утврдио и Предлог одлуке о именовању члана Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Odbor za propiseОдбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 34. седницу на којој је разматрао предлоге покрајинских скупштинских одлука са становишта њихове усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље. Након разматрања, Одбор је мишљења да су правно могући следећи предлози покрајинских скупштинских одлука: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период од 2021. до 2035. године, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење.

Odbor za poljoprivreduОдбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју  33. седницу. Одбор је на седници разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Током размтрања и дискусије о наведеном прелогу, чланице и чланови Одбора акценат су ставили на планирана задуживања и улагања у противградну заштиту, набавку ракета за противградну заштиту и у унапређење рада Метеоролошког радарског и ракетног центра „Фрушка гора“. За ову годину, планирана су значајна улагања у циљу ефикасније одбране од града и увођења система аутоматизоване заштите пољопривредних усева и засада на подручју наведеног ракетног центра, који покрива седам стотина хиљада хектара пољопривредног земљишта, од чега је више од две трећине обрадиво земљиште. Одбор је подржао мере за унапређење противградне заштите у Војводини, као доминантној пољопривредној регији, указујући на њихов значај са становишта заштите и очувања усева и одрживости ратарске производње. 

Odbor za urbanizamОдбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју  24. седницу. Одбор је размотрио и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период од 2021. до 2035. године. Постојећи Регионални просторни план АП Војводине донет је 2011. године и важи до 2020. чиме су створени услови за израду новог. Активности на изради новог Просторног плана за подручје АП Војводине координисане су са активностима на изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године. Тиме ће Регионални просторни план дати решења за дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора АП Војводине у складу са новим републичким просторним планом. Такође, упоредо са израдом Регионалног просторног плана биће израђена и стратешка процена његовог утицаја на животну средину. Одбор је на седници размотрио и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење. 

Odbor za zadravstvo, demografiju i društvenu brigu o deciОдбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 18. седницу. Одбор је разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, стављајући акценат на део предлога у вези са планираним задуживањима за потребе опремања здравствених установа и за набавку савремене медицинске опреме. Након разматрања и конструктивне дискусије, Одбор је усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.