05. 12. 2019.Održana sednica Odbora za bezbednost

Odbor za bezbednostNovi Sad, 5. decembar - Odbor za bezbednost Skupštine AP Vojvodine održao je danas svoju osmu sednicu u aktuelnom sazivu koja je bila posvećena temi nasilja nad ženama. Pored članica i članova Odbora, sednici su prisustvovale i Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Aniko Širkova, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana  - ombudsmana.

Povodom obeležavanja globalne kampanje „16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“, Odbor za bezbednost je i ove godine podržao kampanju održavanjem posebne sednice posvećene aktuelnoj situaciji u borbi protiv nasilja nad ženama, donošenjem i upućivanjem odgovarajućih zaključaka i preporuka u cilju podizanja svesti i pružanja doprinosa u zajedničkim naporima koji se čine na sprečavanju nasilja nad ženama i drugih oblika rodnmo zasnovanog nasilja. 

Odbor za bezbednostPoverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković informisala je Odbor o aktuelnom stanju upozoravajući da  statistički podaci i dalje govore o tome da su porodično nasilje, kao i opravdani strah od takvog nasilja kod žena, u velikoj meri prisutni. Ona je naglasila da je zato veoma važno da se o nasilju govori javno i izrazila zadovoljstvo što se o ovoj temi diskutuje na sednici Odbora za bezbednost. Aniko Širkova, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana  - ombudsmana, upoznala je prisutne sa aktivnostima ombudsmana u borbi protiv nasilja nad ženama. Nakon toga, članice i članovi Odbora su zajedno sa gostima na sednici, učestvovali u konstruktivnoj diskusiji posle čega su doneli sledeće zaključke:

Odbor za bezbednost•U narednom periodu potrebno je unaprediti multisektorsku saradnju svih odgovarajućih institucija u društvu da prepoznaju nasilje, pravovremeno reaguju i poštuju utvrđene procedure u postupanju u skladu sa nadležnostima, jer je to od suštinskog značaja za uspešno suočavanje sa nasiljem nad ženama i u porodici, a primeri dobre prakse pokazuju da tamo gde institucije sarađuju ima rezultata.

•Neophodno je kontinuirano i permanentno ukazivanje na važnost podizanja svesti javnosti o postojanju nasilja nad ženama u porodici, kao i nastavak edukacije profesionalaca i sprovođenja projekata koji treba da unaprede odgovor društva na problem koji izaziva nasilje u porodici, odnosno zaštitu svih onih koji su preživeli nasilje u porodici.

•Treba inicirati u lokalnim samoupravama, gde to još nije učinjeno, potpisivanje Protokola o saradnji centra za socijalni rad sa lokalnom samoupravom, policijom, tužilaštvom, zdravstvenim ustanovama, kao i sa školama i drugim institucijama i organizacijama o objedinjenom i umreženom prisutupu za rešavanje nasilja u porodici.