22. 11. 2019.Poslanice i odbornice zajedno u osnaživanju i unapređenju položaja žena

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad/Šid, 22. novembar – Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine održala je danas svoju 20. sednicu koja je uprličena u opštini Šid. Pored članica Mreže, sednici su prisustvovale i predstavnice ženskih odborničkih mreža iz Vojvodine.

Poštujući vodeće principe svog rada, a to su podrška i saradnja sa mehanizmima rodne ravnopravnosti, Ženska parlamentarna mreža je u prethodnom periodu u saradnji sa ženskim odborničkim mrežama, u lokalnim samoupravama u Vojvodini uspešno organizovala niz okruglih stolova u cilju jačanja institucionalne podrške unapređenju položaja žena i njihovog ekonomskog osnaživanja. 

Na sednici u Šidu, sumirani su i razmotreni rezultati, zaključci i preporuke sa održanih okruglih stolova, kao i dalji planovi Mreže. Kao jedan od rezultata zajedničkog rada, Ženske parlamentarne mreže Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i ženskih odborničkih mreža u vojvođanskim opštinama i gradovima predloženo je uspostavljanje „Mreže parlamentarki“, kao jednog vida buduće platforme zajedničkog delovanja i rada. 

Ženska parlamentarna mrežaNa okruglim stolovima i sastancima u vojvođanskim optinama učestvovalo je više od 150 žena. Obrađene su teme od značaja za unapređenje položaja žena, kao što su: ekonomsko osnaživanje žena pre svega u ruralnim područjima i u oblasti turizma, unapređenje položaja žena na tržištu rada, bolje i pravednije predstavljanje žena u medijima, kao i razvoj ženskog preduzetništva i osnaživanje žena za učešće u političkom životu.  

Članice Ženske parlamentarne mreže i ženskih odborničkih mreža poručile su danas u Šidu, da će nastaviti kontinuirano i zajednički da rade na jačanju institucionalne saradnje kroz sprovođenje dosledne politike sa ciljem eliminisanja diskriminacije žena, poboljšanja njihovog položaja i integrisanja načela ravnopravnosti polova u sve oblasti delovanja institucija sistema, kao jednog od činilaca modernizacije i demokratizacije društva. 

Ženska parlamentarna mrežaPored zaštite žena od diskriminacije u navedenim oblastima koje su obrađene na okruglim stolovima, zajedničkim inicijativama prisutupaće se i u zaštiti od diskriminacije žena u oblastima bezbednosti, nauke, tehnologije, kulture, sporta, zdravstva, obrazovanja i u drugim oblastima od zajedničkog interesa, istaknuto je na sednici.

„Ženska solidarnost odbornica i poslanica, ključna je u naporima na ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Samim tim što smo se okupile danas ovde u Šidu u tako velikom broju, govori o tome da smo odlučne u nameri da zajednički nastavimo započeto i da ostanemo yjedinjene u naporima na stvaranju uslova za ostvarivanje pune rodne ravnopravnosti. Nedvosmisleno smo pokazale da imamo želju zajednički da radimo i da kroz taj rad na mestima gde smo u prilci da odlučujemo, damo svoj doprinos unapređenju položaja žena, rekla je u svom obraćanju na današnjoj sednici Stojanka Lekić, pokrajinska poslanica i prva poslanica koja je obavljala funkciju koordinatorke u Ženskoj parlamentarnoj mreži Skupštine AP Vojvodine. 

Ženska parlamentarna mrežaNa 20. sednici Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine održanoj u Šidu, u skladu sa navedenim, predložen je i prihvaćen set preporuka koje žene kao donositeljke odluka mogu da primene u svom radu:

1.Kontinuirano unapređivati rad ženskih odborničkih mreža;

2.U lokalnim samoupravama zalagati se za donošenje, promociju i sprovođenje programa ekonomskog osnaživanja žena;

3.Primenjivati rodne analize i rodno odgovorno budžetiranje;

4.Medijski promovisati probleme rodne ravnopravnosti sa ciljem borbe protiv rodnih stereotipa;

Ženska parlamentarna mreža

5.Javno zagovarati donošenje i sprovođenje programa unapređenja položaja žena;

6.Formirati posebna tela za ekonomsko osnaživanje žena;

7.Kreirati podsticajne programe za razvijanje proizvodnje koja posebno pogoduje ženama;

8.U javnom informisanju i u svojim medijskim obraćanjima zalagati se za promociju dostignuća žena u javnom i političkom životu, ekonomiji, preduzetništvu,  nauci, obrazovanju i drugim oblastima stvaralaštva;

9.Kreirati programe za osnaživanje žena i edukacije žena kao bi se aktivnije bavile pitanjem rodne ravnopravnosti i položajem žena;

10.Razvijati i osnaživati žensku solidarnost, uz kontinuirano podizanje svesti o poziciji i pravima žena;

Ženska parlamentarna mreža11.Zalagati se za jedanke mogućnosti i ravnopravan pristup žena i muškaraca položajima moći i odlučivanja u svim oblastima javnog i političkog života na svim nivoima vlasti a posebno na onima na kojima su žene malo zastupljene.  

 

 

 

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.