14. 11. 2019.Razgovorima o finansijskom upravljanju i kontroli nastavljena uspešna saradnja Skuštine AP Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske

Nikola Banjac sa saradnicimaBanjaluka/Novi Sad, 14. novembar – Delegacija Službe Skuštine AP Vojvodine sastala se danas u Banjaluci sa delegacijom Službe Narodne skupštine Republike Srpske. Glavna tema sastanka koji je upriličen u zdanju Narodne skupštine Republike Srpske, bio je sistem finansijskog upravljanja i kontrole, takozvani FUK sistem, a delegacije su na sastanku predvodili generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine, Nikola Banjac i generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske, Nebojša Zgonjanin.

Sastanak je održan u skladu sa Memorandumom o saradnji Službe Skupštine AP Vojvodine i Službe Narodne skupštine Republike Srpske i Okvirnim planom zajedničkog rada za 2019. godinu, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju OEBS u Bosni i Hercegovini. 

U srdačnom i otvorenom prijateskom razgovoru, preneta su znanja i razmenjena su iskustava u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole a razgovarano je i o daljem nastavku uspešne i prijateljske saradnje kao i o započetim zajedničkim projektima koji se realizuju u cilju jačanja skupštinskih kapaciteta i skupštinskih stručnih službi. 

Nakon sastanka u parlamentu, u prostorijama  OEBS-a u Banjaluci, uz podršku te međunarodne organizacije, održana je i radionica posvećena finansijskom upravljanju i kontroli na kojoj su učestvovali generalni sekretari i predstavnici skupštinskih službi.

Tom prilikom, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac i službenici Skupštine, predstavili su svojim kolegama iz parlamenta Republike Srpske, Sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) koji Skupština AP Vojvodine primjenjuje u radu, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije.

Nikola Banjac sa saradnicimaObraćajući se prisutnima, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac izrazio je zadovoljstvo nastavkom uspešne, veoma konkretne i prijateljske saradnje dva parlamenta i stručnih službi i ukazao na značaj primene sistema finsnijskog upravljanja i kontrole u radu Skupštine.

„Zadovoljstvo nam je što našim prijateljima i kolegama iz Službe Narodne skupštine Republike Srpske možemo da prenesemo naša iskustva i znanja u vezi sa uspostavljanjem sistema finansijskog upravljanja i kontrole koji značajno unapređuje rad Skupštine i njene Stručne službe. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole precizno definiše donošenje i kontrolu bilo kog dokumenta sa jasno utvrđenim procedurama, odgovornostima i rokovima“, rekao je Nikola Banjac.

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin zahvalio se predstavnicima Službe Skupštine AP Vojvodine i OEBS-a, na organizaciji i održavanju radionice čiji je cilj, kako je naglasio, dalje jačanje i osposobljavanje Službe parlamenta, ovoga puta u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

Tokom radionice predstavnici Službe Skupštine AP Vojvodine prezentovali su tri sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru koji obuhvataju finansijsko upravljanje i kontrolu, internu reviziju i harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Takođe, bilo je reči i o primeni sistema ocenjivanja skupštinskih službenika, o internim aktima korisnika javnih sredstava, zatim, o procenama i upravljanju rizicima, kao i o analizi internih kontrola i korektivnih aktivnosti.

Skupštinski službenici iz AP Vojvodine i Republike SrpskeDrugog dana radionice, službenice Skupštine AP Vojvodine Dragana Stojanović i Anamarija Rehak, prezentovale su koleginicama i kolegama iz Narodne skupštine Republike Srpske, procedure opšteg tipa koje se primjenjuju u pokrajinskom parlamentu. Između ostalog, predstavljene su i faze uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole, te je istaknuto da je za uvođenje tog sistema potrebno dve do tri godine. Prikazano je na koji način su rešene procedure u vezi sa funkcionisanjem službe protokola, kao i procedure koje se tiču objavljivanje sadržaja na internet stranici Skupštine AP Vojvodine. Prezentovana su i upustva o evidentiranju, protokolarnim poklonima, kao i posebna uputstva o uređivanju skupštinske internet stranice. Na oglednom primeru, razrađena je jedna od konkretnih procedura u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pored predstavnika Službe Skupštine AP Vojvodine, radionici su u ime domaćina prisustvovali, zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske Dubravko Jorgić, pomoćnici generalnog sekeretara kao i rukovodici odseka.

U delegaciji Službe Skupštine AP Vojvodine, pored generalnog sekretara Skupštine Nikole Banjca, bili su i Boris Bajić, zamenik generalnog sekretara, Dragutin Galović, pomoćnik generalnog sekretara Skupštine i službenice Skupštine AP Vojvodine, Dragana Stojanović i Anamarija Rehak.