06. 11. 2019.Одржана 34. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 6. новембар 2019. године - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 34. седницу којом су председавали Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и потпредседници. 

Скупштина је на седници размотрила и усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у периоду јануар – септембар 2019. године.

Обим буџета у извештајном периоду износио је 74,98 милијарди динара. Текући приходи и примања остварени су у износу од 56,7 милијарди динара или 75,7 одсто од планираних 74,98 милијарди. Расходи и издаци буџета су извршени у износу од 47,7 милијарди динара или 63,6 одсто од планираног обима буџета.

Sednica Skupštine VojvodineСкупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“.

Разлози за доношење Просторног плана проистекли су из потребе стварања планског основа за дефинисање мера и активности пре свега у погледу очувања и заштите Предела изузетних одлика „Потамишје“, као и ради туристичког и руралног развоја и реализације регионалних и локалних интереса и планова у поменутом крају.

Носилац израде Просторног плана био је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а обрађивач  Плана ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

Sednica Skupštine Vojvodine

У наставку седнице, покрајинске посланице и посланици су већином гласова донели Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину као и Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2019. годину.

На 34. седници донета је Одлука о допунама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика. Rазмотрени су и усвојени годишњи извештаји о пословању два јавна предузећа и једног фонда чији је оснивач АП Војводина. 

Sednica Skupštine Vojvodine

У питању је Извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2018. годину, Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину и Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01.јануар - 31.децембар 2018. године.