05. 11. 2019.Parlamentarna delegacija Autonomne oblasti Gagauzija posetila Skupštinu APV

Nikola BanjacNovi Sad, 05. novembar - Parlamentarna delegacija iz Republike Moldavije i Autonomne oblasti Gagauzije koja boravi u Studijskoj poseti Republici Srbiji u organizaciji UNDP-a, posetila je danas Skupštinu AP Vojvodine.

Delegacija se na sastanku sa generalnim sekretarom pokrajinske Skupštine Nikolom Banjcem i njegovim najbližim saradnicima, upoznala sa organizacijom, načinom rada, funkcionisanjem i ulogom Službe Skupštine AP Vojvodine, kao logističke podrške pokrajinskim poslanicima u obezbeđivanju efikasnog rada Skupštine. 

O ovim temama, kao i o nadležnostima Pokrajine i međuregionalnoj saradnji Skupštine AP Vojvodine, goste su se bliže upoznali, Boris Bajić, zamenik generalčnog sekretara Skupštine AP Vojvodine, Dragutin Galović, pomoćnik generalnog sekretara i Sanja Šifliš, načelnica Odeljenja za međuparlamentarnu i međuregionalnu saradnju i poslove protokola u Skupštini AP Vojvodine.

Nikola BanjacAutonomna oblast Gagauzija, 3. decembra ove godine obeležava 25 godina svoje autonomije u okviru Republike Moldavije. Dugogodišnje iskustvo Autonomne pokrajine Vojvodine kao takozvanog srednjeg nivoa vlasti u Republici Srbiji, za parlamentarce iz Gaguzije ima izuzetan značaj, naglasio je na sastanku šef parlamentarne delegacije Autonomne oblasti Gagauzija, Mihail Jelezoglo i zahvalio domaćinima na srdačnom prijemu i ukazanom gostoprimstvu.

„Kao mlada autonomija zainteresoavni smo da vidimo i čujemo vaša bogata iskustva kako u sprovođenju poverenih nadležnosti tako i u pogledu  parlamentarnog rada, budući da su ta iskustva obojena uređenošću najvažnijih pitanja koja se tiču moderne i razvijene autonomije i njenog parlamenatrizma“, kazao je Jelezoglo.

Generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac naglsio je u razgovoru sa gostima da Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ima i neguje jedan veoma otvoren pristup u saradnji sa regionalnim parlamentima i predložio gostima da se razmotri uspostavljanje takvog vida zajedničke saradnje, što je na sastanku i prihvaćeno. 

Nikola Banjac„Takva saradnja između ostalog, obuhvata saradnju skupštinskih stručnih službi u oblasti stručnih i tehničkih tema u radu parlamenata. Neke od aktuelnih tema kod nas na kojima smo spremni da sarađujemo i da delimo iskustva sa drugima tiču se pre svega digitalizacije skupštinskog rada. Mi smo u saradnji sa UNDP-om, trenutno u velikim radovima oko uvođenja e-parlamenta, što je u skladu sa Strategijom razvoja elektronske uprave koju je donela Vlada Republike Srbije i ja očekujem da ćemo već početkom naredne godine biti u prilici da vam predstavimo ovaj savremeni vid skupštinskog rada u praksi. Teme posvećene strategiji razvoja skupštinskih službi, kodeks ponašanja poslanika i zaposlenih, takođe su neke od tema na kojima smo spremni da sarađujemo. Jedan takav primer dobre prakse, uspešne saradnje i zajedničkog rada stručnih službi imamo sa Narodnom skupštinom Republike Srpske“, kazao je generalni sekretar Nikola Banjac.  

Na sastanku je naglašeno da Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine uspešno sarađuje sa 13 regionalnih parlamenata u Evropi i da je AP Vojvodina jedna od najaktivnijih članica Skupštine evropskih regiona (AER), najveće regionalne mreže koja u svom sastavu okuplja više od 150 regija. 

Nikola BanjacGostima iz Autonomne oblasti Gagauzija predočene su prednosti i benifiti članstva Autonomne pokrajine Vojvodine u AER-u, te im je data prijateljska preporuka da razmotre mogućnosti pristupanja i učlanjenja u ovu najveću evropsku regionalnu mrežu. Kao jedna od najvažnijih prednosti članstva u AER-u, istaknuta je vidljivost Vojvodine kao regije u Evropi i lakša prohodnost prema mehanizmima Evropske unije što je u obostranom interesu.