05. 11. 2019.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za budžet i finansijeNovi Sad, 5. novembar - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 28. sednicu. Odbor je usvojio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu, u periodu januar–septembar. Obim budžeta u izveštajnom periodu iznosio je 74,98 milijardi dinara. Tekući prihodi i primanja ostvareni su u iznosu od 56,7 milijardi dinara ili 75,7 odsto od planiranih 74,98 milijardi. Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u iznosu od 47,7 milijardi dinara ili 63,6 odsto od planiranog obima budžeta.Odbor je na sednici razmotrio i usvojio: Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2018. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu kao i Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01.januar - 31.decembar 2018. godine.

Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 32. sednicu. Sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Stautom i pravnim sistemom, Odbor je razmatrao: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika „Potamišje“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu kao i Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu. Odbor je mišljenja da je svaki od navedenih predloga u skladu sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom zemlje.

Odbor za poljoprivredu

Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 31. sednicu na kojoj je usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu. Izmenama navedene pokrajinske skupštinske odluke obezbediće se uslovi za nesmetanu realizaciju neophodnih mera i aktivnosti u oblasti vodoprivrede, očuvanja i zaštite vodnih tokova na području AP Vojvodine   

Odbor je na sednici razmatrao i većinom glasova usvojio Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2018. godinu. U konstruktivnoj diskusiji koja se odnosila i na stanje šuma i pošumljenosti u AP Vojvodini, članice i članovi Odbora su apelovali na lokalne samouprave da uzmu aktivnije učešće u naporima koji se čine na podizanju pošumljenosti u Vojvodini, budući da je reč o složenom i kompleksnom dugogodišnjem problemu čije ublažavanje zahteva sveobuhvatan pristup. Predstavnici resornog pokrajinskog sekretarijata informisali su članice i članove Odbora na sednici o merama i aktivnostima koje taj sekretarijat čini na planu podizanja nivoa pošumljenosti. Tom prilikom najavljeno je da će planirana sredstva namenjena za podršku rasadničkoj proizvodnji sa ovogodišnjih 18 miliona dinara u narednoj godini biti povećana na 30 miliona. Odbor za poljoprivredu je na današnjoj sednici razmotrio i usvojio i Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća“ Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju  22. sednicu na kojoj je razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika „Potamišje“. 

Odbor za urbanizamRazlozi za donošenje Prostornog plana proističu iz potrebe stvaranja planskog osnova za definisanje mera i aktivnosti pre svega u pogledu očuvanja i zaštite Predela izuzetnih odlika „Potamišje“, kao i radi turističkog i ruralnog razvoja i  realizacije regionalnih i lokalnih interesa i planova u pomenutom kraju. Nosioc izrade Prostornog plana bio je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a obrađivač  Plana JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad. Članice i članovi Odbora su u diskusiji pohvalili Predlog, ukazujući na njegov značaj u pogledu očuvanja, zaštite i daljeg razvoja navedenog područja posebne namene. Odbor je jednoglasno predložio Skupštini da razmotri navedeni predlog i da donese pokrajinsku skupštinasku odluku u predloženom tekstu.

Odbor za privredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 12. sednicu na kojoj je razmotrio i usvojio Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar -31. decembar 2018. godine.U izveštajnom periodu, aktivnosti Fonda kao jedne od najznačajnijih finansijskih institucija u AP Vojvodini realizovane su u skladu sa Godišnjim planom i programom i bile su usmerene ka osnaživanju poljoprivrednika i privrednika na teritoriji AP Vojvodine. Imale su za cilj dalje poboljšanje poslovne klime i povećanje broja zaposlenih u Pokrajini i sprovedene su kroz čitav niz garantnih linija koje su bile prilagođene zahtevima tržišta, navedeno je na sednici.