05. 11. 2019.Sednica Odbora za budžet i finansije

U utorak, 5. novembra 2019. godine, u Svečanom salonu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 13,00 časova, biće održana 28. sednica Odbora za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2019. GODINE;

2.PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

3.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

4.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2018. GODINU;

5.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2018. GODINU;

6.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2018. GODINE.

 

 

Molimo da izveštavate.

 

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.