05. 11. 2019.Sednica Odbora za propise

U utorak, 5. novembra 2019. godine, u Svečanom salonu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 12,00 časova, biće održana 32. sednica Odbora za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“;

2.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

3.PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

4.PITANjA I PREDLOZI.

 

Molimo da izveštavate.