04. 11. 2019.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У понедељак, 4. новембра 2019. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 11,00 часова, биће одржана 22. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“.

 

Молимо да извештавате.

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.