04. 11. 2019.Седница Одбора за пољопривреду

У понедељак, 4. новембра 2019. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 часова, биће одржана 31. седница Одбора за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2018. ГОДИНУ; 

3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ.

 

Молимо да извештавате.