25. 10. 2019.Ženska parlamentarna mreža u Žitištu o ekonomskom osnaživanju žena

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad/Žitište, 25. oktobar - Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine organizovala je danas u Žitištu okrugli sto posvećen ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim područjima. Ovo je drugi u nizu planiranih okruglih stolova koje Ženska parlamentarna mreža organizuje u sedam vojvođanskih opština u saradnji sa lokalnim samoupravama, sa ciljem da im pruži institicionalnu podršku u pogledu unapređenja položaja žena i promocije politika rodne ravnopravnosti putem saradnje, aktivnog dijaloga, razmene iskustava, predloga, ideja i primera dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti. 

Ispred Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, prisutnima se obratila mr Svetlana Babić, koja je naglasila da se samo putem zajedničkog rada i međusobne saradnje može značajno unaprediti položaj žena u našem društvu. Ona je ukazala da je neophodno da svi koji su na pozicijama donosioca odluka sarađuju i zajednički rade na pružanju podrške bez koje, kako je kazala, nije moguće raditi na unapređenju i promociji politika rodne ravnopravnosti niti graditi ravnopravno društvo.  

Ženska parlamentarna mreža„ Mislim da je važno da svi zajedno sa današnjeg skupa izađemo sa osećajem da smo svesni značaja saradnje i istovremeno sa zadatkom da kontinuirano uložimo napore i da kontinuirano radimo na unapređenju te saradnje kako bi smo ostvarili uticaj na donošenje dobrih propisa i odluka u interesu unapređenja položaja žena i postizanja pune rodne ravnopravnosti,“ kazala je između ostalog, mr Svetlana Babić.  

Opština Žitište, pravi je primer dobre prakse u pogledu sprovođenja politika rodne ravnopravnosti i ekonomskog osnaživanja žena. Naime, od 2016. godine, Odlukom lokalnog parlamenta, opština u svom budžetu opredeljuje značajna sredstva za programe ekonomskog osnaživanja žena.  

Snežana Vučurević, predsednica Komisije za ekonomsko osnaživanje žena opštine Žitište, kaže da je iznos od dva miliona dinara koliko opština godišnje izdvaja za finansiranje programa ekonomskog osnaživanja žena na lokalu prioritetna mera koja je dala izuzetne rezultate u pogledu podizanja kvaliteta života žena. 

Ženska parlamentarna mreža„Za nas kao jednu malu opštinu to su zaista velika sredstva, jer i mnogo veće i finansijski jače opštine ne izdvajaju toliko novca za ove nemene. Međutim, benifiti koje imamo u pogledu podrške ženskom preduzetništvu su nemerljivi. Broj žena koje konkurišu za sredstva je iz godine u godinu sve veći i podrška koju one dobijaju u smislu da mogu da ostvare ekonomsku samostalnost i da unaprede svoj rad je izuzetno važna posebno kada imamo u vidu da smo mi jedna mala opština gde pretežno dominira poljoprivreda, a svi mi dobro znamo da nema jakog sela bez jake žene“, poručila je Snežana Vučurević.    

Dragana Petković, predsednica Skupštine opštine Žitište naglasila je u svom obraćanju da je rodna ravnopravnost jedan od prioriteta rada lokalnog parlamenta i da postoji dobra saradnja i koordinacija među odbornicama i odbornicima kada su u pitanju odluke iz ove oblasti, kao i međusobna saradnja među mehanizmima za ostvarivanje rodne ravnopravnosti.  

Ženska parlamentarna mrežaPrimere dobre prakse u institucionalnoj podršci ekonomskom osnaživanju žena u vidu programa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za žene vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednice, na okruglom stolu je predstavio dr Saša Stevanović, v.d. pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Takođe, svoj rad, iskustva i primere dobre prakse u saradnji i podršci ekonomskom osnaživanju žena, predstavile su i Dragana Stević, koordinatorka Ženske odborničke mreže Stara Pazova i Danica Stričević, koordinatorka Ženske odborničke mreže Nova Crnja. Podršku okruglom stolu dala je i pokrajinska poslanica Mirjana Radojević.

Na današnjem okruglom stolu posvećenom ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim područjima održanom u Žitištu, doneti su i sledeći zaključci:

•Predlaže se odbornicama u lokalnim samoupravama da se aktivno zalažu za unapređenje rada ženskih odborničkih mreža i da zagovaraju donošenje programa ekonomskog osnaživanja žena u svojim lokalnim samoupravama;

•Predlaže se odbornicama i odbornicima lokalnih samouprava i predstavnicima lokalnih vlasti da obrazuju posebna tela za ekonomsko osnaživanje žena i da svojim angažovanjem utiču na donošenje, promociju i sprovođenje programa ekonomskog osnaživanja žena;

Ženska parlamentarna mreža•Apeluje se na predstavnike lokalnih/ pokrajinskih/republičkih  vlasti da kreiraju podsticajne programe za razvijanje proizvodnje koja posebno pogoduje ženama, kao što su organska poljoprivreda i proizvodnja na maloj površini zemljišta;

•Apeluje se na odbornice i na ženske odborničke mreže da prilikom kreiranja budžeta obezbede primenu rodne analize i rodno odgovorno budžetiranje, u cilju razvijanja i iskorišćavanja preduzetničkih inicijativa i zapošljavanja žena u ruralnim područjima;

•Apeluje se na predstavnike lokalnih vlasti, odbornice i ženske odborničke mreže da uspostave aktivnu saradnju sa svim akterima na tržištu kako bi se sprovodili programi ekonomskog osnaživanja žena, uz uspostavljanje što bolje saradnje sa nadležnim lokalnim institucijama, pokrajinskim sekretarijatima, nadležnim pokrajinskim fondovima, razvojnim agencijama i pokrajinskim i lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost polova;

•Neophodno je medijski promovisati probleme rodne ravnopravnosti sa ciljem borbe protiv rodnih stereotipa i javno zagovarati donošenje i sprovođenje programa unapređenja položaja žena. 

Ženska parlamentarna mrežaNakon Odžaka i Žitišta, okrugli stolovi posvećeni unapređenju položaja žena i rodne ravnopravnosti biće održani u Kikindi, Vršcu, Bečeju, Subotici i Šidu.

 

 

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.