24. 10. 2019.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Dmitar StanišićNovi Sad, 24. oktobar – Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je svoju 43. sednicu. Odbor je jednoglasno doneo tri odluke o upućivanju delegacija Skupštine AP Vojvodine na službeni put u inostranstvo radi ostvarivanja planova, zadataka i ciljeva Skupštine u oblasti međuregionalne saradnje.

Doneta je Odluka o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Budimpeštu (Mađarska) 28. oktobra 2019. godine. Delegacija će učestvovati na Konferenciji o prekograničnoj saradnji. Zatim, Odluka o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Budimpeštu (Mađarska) od 03. do 04. novembra 2019. godine, radi učešća delegacije na „Godišnjoj konferenciji parlamenataraca regiona Dunava“, kao i Odluka o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Brisel (Kraljevina Belgija) od 04. do 06. decembra 2019. godine, gde će delegacija učestvovati na sastanku Biroa Skupštine Evropskih regiona.

Ištvan Pastor i Damir ZobenicaU nastavku sednice, Odbor je usvojio više izveštaja sa službenih putovanja delegacija pokrajinske Skupštine u proteklom periodu i to: Izveštaj sa službenog putovanja u Brisel (Kraljevina Belgija) od 06. do 09. oktobra 2019. godine, Izveštaj sa službenog putovanja u Larnaku (Republika Kipar) od 04. do 08. juna 2019. godine, Izveštaj sa službenog putovanja u Morahalom (Mađarska) 08. jula 2019. godine, Izveštaj sa službenog putovanja u Varšavu (Republika Poljska) od 16. do 19. aprila 2019. godine, zatim, Izveštaj sa službenog putovanja u Nijmegen (Holandija) sa sastanka Biroa-a, sa sastanka Izvršnog odbora i Organizacionog odbora Letnje akademije Skupštine evropskih regija (OOLA) od 20. do 23. novembra 2018. godine, Izveštaj sa službenog putovanja u Sofiju (Republika Bugarska) od 17. do 20. oktobra 2018. godine i Izveštaj sa službenog putovanja u Brisel (Kraljevina Belgija) od 07. do 09. oktobra 2018. godine.

Razmotreni su i usvojeni: Izveštaj sa službenog putovanja u Salcburg (Republika Austrija) od 29. septembra do 02. oktobra 2018. godine, Izveštaj sa službenog putovanja u Podčetrtek (Republika Slovenija) od 23. do 26. septembra 2019. godine, Izveštaj sa službenog putovanja u Orebro (Kraljevina Švedska) od 25. do 28. marta 2019. godine, Izveštaj sa službenog putovanja u Brisel (Kraljevina Belgija) 05. februara 2019. godine, Izveštaj sa službenog putovanja u Odesu (Ukrajina) od 04. do 06. septembra 2018. godine, kao i Izveštaj o realizaciji jesenjeg plenarnog zasedanja komiteta AER-a i Izveštaj o realizaciji prvog regionalnog poslovnog foruma AER-a i Skupštine AP Vojvodine.

Članicama i članovima Odbora, izveštaje su na sednici obrazlagali Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine. U obrazloženjima je ocenjeno da se iz izveštajnih aktivnosti može zaključiti da je pozicija Vojvodine kao regije u pogledu međuregionalne saradnje znatno bolja u odnosu na ranije godine i da je jasno vidljivo da je interesovanje za AP Vojvodinu i Srbiju veće nego ranije. U prilog tome najbolje govore činjenice da je Autonomna pokrajina Vojvodina trenutno najuticajnija i najaktivnija članica Skupštine Evropskih regiona, u čijem sastavu se nalazi oko 150 regiona. U prethodnom periodu, AP Vojvodina je u okviru aktivnosti u AER-u, inicirala, preuzela kao obavezu i uspešno organizovala čitav niz aktivnosti međuregionalnog karaktera. Uspešno organizovan Biznis forum u Vojvodini, Letnja akademija AER-a i predstavljanje AP Vojvodine na tradicionalnoj "Nedelji regiona u Briselu", događaji su koji su omogućili direktne benifite Autonomnoj pokrajini Vojvodini, istaknuto je na današnjoj sednici Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.