03. 09. 2019.Пастор: Прекогранична сарадња стратешко опредељење покрајинске администрације

Нови Сад, 03. септембар – У Скупштини АП Војводине данас је одржана тематска припрема INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2021-2027., на којој се разговарало о могућим областима прекограничне сарадње између две државе за наредни буџетски период.

Истичући да је Скупштина АП Војводине и до сада била место за разговоре и стварање продуктивне атмосфере за прекограничну сарадњу, председник покрајинског парламента Иштван Пастор нагласио је да око овог питања постоји консензус без обзира на политичку припадност покрајинских посланика, јер прекогранична сарадња предстаља стратешко опредељење.

„Данас смо направили први корак у планирању наредних активности. Уверен сам да ћемо током овог и наредних састанака доћи до одговора на питање шта су приоритети у сарадњи обе државе, пронаћи заједнички именитељ и интерес на основу којих ће та сарадња бити и реализована на обострану корист“, истакао је председник Пастор.

Осврћући се на претходни буџетски период из кога је на основу прекограничне сарадње Србија – Мађарска искориштено око 28 милиона евра, Пастор је подсетио да резултати нису изостали, па су тако отворени гранични прелази, завршава се документација за реконструкцију железничке пруге Суботица – Баја, започето је измуљавање Великог бачког канала, ради се на пројекту пречистача отпадних вода у Кањижи, а у Морахалому је отворен Српски културни центар, док се очекује и отварање Мађарског културног центра на Палићу.

Ђула Очкаји, генерални секретар Централне европске службе за прекограничне иницијативе (CESCI), која организује припремне састанке, истакао је да је циљ разговора прикупљање података од учесника и актера на основу чега ће бити сачињени конкретни предлози за приоритетне области прекограничне сарадње. Како је нагласио, ови састанци у Србији и Мађарског трајаће до априла следеће године, након чега ће бити сачињен предлог програма сарадње.

Управљачко тело програма је Министарство спољних послова и трговине Мађарске, а како би наредни програм на најбољи могући начин одговорио локалним потребама, у наредном периоду биће анкетиране организације и институције заинтересоване за прекограничну сарадњу.