03. 07. 2019.Na Letnjoj akademiji AER u fokusu programi Novog Sada kao Evropske prestonice mladih i debate o evropskim projektima

Letnja akademija AERNovi Sad, 3. jul – Drugog dana Letnje akademije Skupštine evropskih regiona AER, čiji je domaćin Skupština AP Vojvodina, pod sloganom „Mladi su budućnost, mladi su Evropa“, više desetina mladih učesnika iz čitave Evrope učestvovalo je na tematskim predavanjima i radioncama gde su im predstavljeni potencijali, primeri dobre prakse, projekti i programi grada Novog Sada koji je poneo titule Evropske prestonice mladih 2019. i Evropske prestonice kulture 2021. godine. 

Između ostalog, kao jedan od primera dobre prakse omladinskog aktivizma, učešća mladih u pocesima donošenja odluka na lokalu i participativnog budžetiranja gde zajednica sama unapređuje svoje okruženje, predstavljen je projekat „Uključi se, pronađi rešenje“, koji je deo programa Omladinske prestonice Evrope 2019. 

Letnja akademija AEROvaj poduhvat pruža mogućnost srednjoškolcima iz Novog Sada da direktno utiču na unapređenje svoje sredine, odnosno u konkretnom slučaju, na promene u svojoj školi kao sredini u kojoj provode veliki deo dana. Program je otvoren za sve državne srednje škole na teritoriji Novog Sada i svi učenici i škole imaju pravo da učestvuju. U svakoj školi je realizovana jedna ideja, a odluku o tome koja će ideja dobiti novac iz budžeta grada Novog Sada donose učenici škole koristeći se principima demokratskih izbora. Ovakav pristup omogućava direktan i potpuno transparentan uticaj mladih na poboljšanje uslova u životnoj zajednici a korist od toga imaju svi, naglašeno je prilikom prezentacije projekta u Skupštini AP Vojvodine. 

Sa ciljem da se podrži što aktivnije učešće mladih budućih političara, regionalih lidera i omladinskih aktivista u evropskim političkim procesima, što je i jedan od ciljeva AER-a, na posebnim radionicama predstavljeni su aktuelni projekti u koijima participira Skupština evropskih regiona AER i kroz dijalog učesnika, razmenu mišljenja i stavova, razgovarano je o aktuelnim pitanjima u evropskim regionima, viđenju evropske budućnosti i evropske perspektive, gde je akcenat bio stavljen na međusobno povezivanje i umrežavanje, u skladu sa AER-ovom politikom rada.      

Letnja akademija AER

Predstavljen je Evropski projekat AMiD - Pristup uslugama za migrante sa invaliditetom koji ima za cilj da podrži efikasno upravljanje prijemom i integracijom tražilaca azila i migranata sa invaliditetom u EU. Projekat omogućava stvaranje jedinstvenog dokumenta za procenu potreba koji će se distribuirati među svim akterima uključenim u prihvat migranata u Evropi. Takav alat će osnažiti lokalne vlasti, nevladine organizacije i agencije EU da adekvatno odgovore potrebama migranata i izbeglica sa invaliditetom, a u AER-u očekuju se da će to poslužiti kao osnov za pokretanje zajedničkog pristupa EU ovoj temi. Projekat je pokrenut u januaru prošle godine i trajaće 24 meseca. Predstavnici regionalne oblasti Maramureš iz susedne Rumunije predstavili su primere dobre prakse u okviru rukovođenja i učešća mladih u lokalnim i regionalnim programima u oblasti zelenog razvoja.

Radionice i tematska predavanja će uz brojne druge edukativne sadržaje kao i predstavljanje domaćih potencijala, biti nastavljena i trećeg dana održavanja Letnje akademije AER-a u Vojvodini. Letnja akademija AERAutonomna pokrajina Vojvodina je po drugi put domaćin Letnje akademije AER-a, jednog od najznačajnijih događaja ove najveće mreže evropskih regija koja okuplja više od 150 regiona iz 30 zemalja, kao i 15 međunarodnih organizacija. AP Vojvodina je aktivni član AER-a od 2002. godine i ima izuzetno zapaženu ulogu u njenom radu. 

 

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.