26. 06. 2019.Održana 32. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 26. jun - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 32. sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. 

U prošloj godini, ukupno ostvareni prihodi i primanja, s prenetim neutrošenim sredstvima, iznosili su 71.850.764.410,71 dinara, ukupno izvršeni rashodi i izdaci 67.620.385.275,45 dinara, a razlika, odnosno neutrošena sredstva ostvarena su u ukupnom iznosu od 4.230.379.135,26 dinara. Državna revizorska institucija sastavila je pozitivan Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine, rečeno je na sednici. U rokovima utvrđenim Zakonom o budžetskom sistemu, po isteku budžetske godine, sastavlja se završni račun budžeta i donosi akt u kome nadležna skupština utvrđuje ukupno ostvarene prihode i primanja, rashode i izdatke, finansijski rezultat i račun finansiranja.

Sednica Skupštine AP VojvodineNa sednici je doneta Pokrajinska skupštinska odluka o zaključivanju i izvršavanju sporazuma Autonomne pokrajine Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država. Navedena pokrajinska skupštinska odluka doneta je sa ciljem da se unapredi i pojednostavi način i postupak zaključivanja i sprovođenja međuregionalnih sporazuma.  

Skupština je na 32. sednici razmotrila i usvojila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2018. godinu. Razmotren je i usvojen Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu i doneta je Odluka o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu.

Razmotreni su i usvojeni: Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2018. godine i Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2018. godinu. Na današnjoj sednici, izglasana je Odluka o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Sednica Skupštine AP VojvodineDonete su i Odluka o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao i Odluka o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.