26. 06. 2019.Одржана 32. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 26. јун - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 32. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. 

У прошлој години, укупно остварени приходи и примања, с пренетим неутрошеним средствима, износили су 71.850.764.410,71 динара, укупно извршени расходи и издаци 67.620.385.275,45 динара, а разлика, односно неутрошена средства остварена су у укупном износу од 4.230.379.135,26 динара. Државна ревизорска институција саставила је позитиван Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину Аутономне покрајине Војводине, речено је на седници. У роковима утврђеним Законом о буџетском систему, по истеку буџетске године, саставља се завршни рачун буџета и доноси акт у коме надлежна скупштина утврђује укупно остварене приходе и примања, расходе и издатке, финансијски резултат и рачун финансирања.

Sednica Skupštine AP VojvodineНа седници је донета Покрајинска скупштинска одлука о закључивању и извршавању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава. Наведена покрајинска скупштинска одлука донета је са циљем да се унапреди и поједностави начин и поступак закључивања и спровођења међурегионалних споразума.  

Скупштина је на 32. седници размотрила и усвојила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2018. годину. Размотрен је и усвојен Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину и донета је Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину.

Размотрени су и усвојени: Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2018. године и Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину. На данашњој седници, изгласана је Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Sednica Skupštine AP VojvodineДонете су и Одлука о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду, као и Одлука о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.