25. 06. 2019.Održana sednica Odbora za budžet i finansije

Odbor za budžet i finansijeNovi Sad, 25. jun - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 26. sednici, razmatrao je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu sa izveštajem o izvršenju Pokrajisnke skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, koji je utvrdila Pokrajinska vlada. 

Ukupno ostvareni prihodi i primanja, s prenetim neutrošenim sredstvima, iznosili su 71.850.764.410,71 dinara, ukupno izvršeni rashodi i izdaci 67.620.385.275,45 dinara, a razlika, odnosno neutrošena sredstva 4.230.379.135,26 dinara. Odbor za budžet i finansije predlaže Skupštini da razmotri navedeni predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku.

Odbor je na sednici razmatrao i usvojio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2018. godine, Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2018. godinu i Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2018. godinu.

Odbor za budžet i finansijeTakođe, Odbor je razmotrio i Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu. Nakon razmatranja, Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji pomenuti izveštaj i da donese Odluku o davanju saglasnosti na  Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu.