25. 06. 2019.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 25. јун - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 26. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину са извештајем о извршењу Покрајиснке скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, који је утврдила Покрајинска влада. 

Укупно остварени приходи и примања, с пренетим неутрошеним средствима, износили су 71.850.764.410,71 динара, укупно извршени расходи и издаци 67.620.385.275,45 динара, a разлика, односно неутрошена средства 4.230.379.135,26 динара. Одбор за буџет и финансије предлаже Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Одбор је на седници разматрао и усвојио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2018. године, Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2018. годину и Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину.

Odbor za budžet i finansijeТакође, Одбор је размотрио и Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји поменути извештај и да донесе Одлуку о давању сагласности на  Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину.