25. 06. 2019.Одржана седница Одбора за прописе

Odbor za propiseНови Сад, 25. јун - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 30. седници, са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину са извештајем о извршењу Покрајиснке скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, који је утврдила Покрајинска влада, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о закључивању и извршавању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава. Након разматрања, Одбор је мишљења да су оба наведена предлога у сагласности са покрајинским Статутом и правним системом земље. Odbor za propise