21. 06. 2019.Извештај са седница скупштинских одбора

Нови Сад, 21. јун – У Скупштини АП Војводине данас су одржане седнице Одбора за омладину и спорт, Одбора за пољопривреду, Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбора за образовање и науку. 

Чланови Одбора за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 11. седници, размaтрaо је Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину, који је доставио Покрајински завод за спорт и медицину спорта. Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 2018. годину, чланицама и члановима Одбора на седници је образложио др Данијел Жупић, директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. Након разматрања, Одбор је прихватио извештај.

На седници Одбора за пољопривреду, чланови Одбора одредили су проф. др Имреа Нађа, професора Природно-математичког факултета у Новом Саду, за члана конкурсне комисије за именовање директора ЈП“ Војводинашуме“ Петроварадин, испред Одбора за пољопривреду Скупштине АПВ.

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци разматрао је Извештај о раду и финансијском пословању Фонда и завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину. Након представљања Извештаја и разматрања, чланови Одбора прихватили су Извештај.

Чланови Одбора за образовање и науку разматрали су на данашњој седници и прихватили Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар-децембар 2018. године, Информацију о упису студената на факултете Универзитета у Новом Саду у школској 2018/2019. години са закључцима, Информацију о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутонома покрајина Војводина у школској 2018/2019. години са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима, Информацију о пријему студената у студентске центре на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2018/2019 години са закључцима, Информацију о средњем образовању и васпитању ученика са посебним освртом на образовање на језицима националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2018/2019. години са закључцима и Информацију о основном образовању и васпитању ученика с посебним освртом на образовање на језицима националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2018/19 са закључцима.

Такође, чланови Одбора размотрили су и утврдили Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду и Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.